Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4868 (Ljubav prema bližnjemu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4868, 29 Ožujak 1950

LJUBAV PREMA BLIŽNJEMU…


Što činite najmanjem od Moje braće, vi činite Meni, i s tim prikazujete vašu Ljubav za Mene i vašeg bližnjega. Jer djelo Ljubavi spram bližnjega također svjedoči o vašoj Ljubavi za Mene i donijet će vam daleko više bogatstva nego ste ga se odrekli. A tko je vaš bližnji? Svako potrebito ljudsko biće koje vam pristupa sa zahtjevom za pomoć je vaš bližnji, bez obzira da li ga on izgovori ili on ostaje neizgovoren. Jer vi ćete sami prepoznati kada je vaša pomoć potrebna i dodijeliti (to primjeniti) čim se iskra Ljubavi u vama razbukta i vi ste ganuti tegobom vašeg bližnjeg ljudskog bića. Ipak vi možete živjeti u obilju i ostvariti djelo Ljubavi spram bližnjega bez da išta žrtvujete, ali ono neće biti smatrano za takvo ako vam nedostaje Ljubavi, ako pomognete kako bi se konačno riješili molitelja koji vam ide na živce ili da bi zablistali pred vašim bližnjim ljudskim bićima. Toliko puno motiva može potaknuti osobu da pruži pomoć, ipak Ja jedino cijenim djelo milosrdne Ljubavi spram bližnjega na koje vas je nagnalo vaše srce. I vi ćete doživjeti zbilju da će se, kada se Ljubav ohladi u ljudskim srcima, pomoć za druge ljude jedino zbivati organizirano i djela Ljubavi će učinkovito postati rutina, koja zasigurno mogu umanjiti ljudsku tegobu ali koja ne mogu biti klasificirana kao djela Ljubavi spram bližnjega, kao ispunjenje Moje zapovijedi Ljubavi, i koja prema tome isto tako ne mogu imati nikakav iskupljujući učinak. Desnica ne bi trebala znati što ljevica čini (Matej 6:3)… to treba biti neusiljeno davanje; ipak nisu jedino materijalni darovi što može biti opisano kao djela Ljubavi spram bližnjega. Svaka druga pomoć, svaki ljubazan pogled i svaka brižna riječ mogu biti cijenjeni kao djelo Ljubavi ako proizlaze iz srca. Duhovna i psihološka tegoba ljudi je često čak veća nego njihova zemaljska tegoba, tamo bi vi trebali aktivno pomoći tako što pružate ohrabrenje i utjehu u patnji, tako što podižete ljude duhovno, tako što im prenosite Moju Riječ i vodite ih nazad k vjeri, gdje je to nužno. Sve ovo je dio zapovijedi Ljubavi spram bližnjega, i Ja jedino očekujem meko i suosjećajno srce da bi vi bili sposobni ispuniti Moju zapovijed Ljubavi za Mene i vašeg bližnjega i također probuditi Ljubav u srcu vašeg bližnjega, koji pri tom može biti izveden na ispravnu stazu i vi ste stekli dvostruku nagradu. Međutim, vi ne bi trebali pomoći poradi nagrade već jedino iz Ljubavi za Mene, onda će sva vaša djela biti blagoslovljena.

AMEN 

Spread the Truth