Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4867 (“Nitko ne može služiti dvojici gospodara…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4867, 28  Ožujak 1950

“NITKO NE MOŽE SLUŽITI DVOJICI GOSPODARA…”

(Matej 6:24)

Tko se svega može odreći, također će osvojiti sve. Ne možete služiti dvojici gospodara, svijetu i istovremeno Meni, nego se jednog trebate odreći ako želite pridobiti drugog. Stoga trebate žrtvovati svijet, ako želite steći Mene, ali onda ćete primiti više od zemaljskog svijeta, jer Kraljevstvo Koje je Moj Udio, neusporedivo je ljepše od svijeta kojeg se odričete iz Ljubavi prema Meni. Ali, ako želite posjedovati svijet, onda ne možete istovremeno također Mene posjedovati, jer Me nećete pronaći tamo, a oni koji Me traže, to trebaju činiti izvan zemaljskog svijeta. Uistinu nećete mnogo izgubiti ako odustanete od svijeta zbog Mene, jer vam Ja nadoknađujem gubitak tisućerostruko i nikada više nećete požaliti, jednom kada ste Me stekli. Moje Kraljevstvo nije od ovoga svijeta, stoga vaše srce ne smije ovisiti o nečemu što je bezvrijedno, te vi morate u toj Zemlji nastojati biti primljeni, a naučiti prezirati zemaljski svijet. Morate se osloboditi od svakog zemaljskog dobra, svake želje za njim, i jedino težiti onome što je vječno, što pripada Meni i stoga mora biti iznimno dragocjeno. Ostavite iza sebe ono što pripada Zemlji i težite Mojem Kraljevstvu… okrenite vaše oči prema Nebu (Kološanima 3:1, 2) i vidjet ćete mnogo više nego vam Zemlja ikada može ponuditi. Naučite nadvladati svijet ako Mene želite posjedovati, i odlučite koja je stvar od veće vrijednosti za vas… ali odlučite se za Ispravno, jer se radi o vašoj sudbini poslije smrti, radi se o vječnom Životu.

AMEN

Spread the Truth