Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4857 (Direktiva za poduzimanje akcije… Posljednja opominjanja prije Kraja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4857, 12 Ožujak 1950

DIREKTIVA ZA PODUZIMANJE AKCIJE… POSLJEDNJA OPOMINJANJA PRIJE KRAJA…

Morate biti spremni raditi za Mene u svako vrijeme ako za to osjećate Moju direktivu u vašem srcu. I osjetiti ćete vrlo jasno što trebate napraviti i nećete se tome iznutra opirati budući će to biti vaš vlastiti unutarnji poriv da udovoljite Mojoj volji. Premda vam sve sa čime se suočavate izgleda kao samo po sebi razumljivo, to Sam unatoč tome Ja Koji vas vodi i usađuje u vas osjećaj za vaše misli i djelovanja, pod uvjetom da ste voljni služiti Mi i tako svoju volju podrediti Mojoj. Vrijeme leti užasnom brzinom ipak ono više neće rezultirati u promjeni volje; čovječanstvo drži svoje lice okrenuto od Mene i prema materijalnim stvarima, ono nastavlja sebe udaljavati od Mene povećavajuće više, ono je zahvaćeno od strane protivne sile i jedino se nekolicina mogu zaustaviti na stazi propadanja, jedino će nekolicina slušati upozoravajući glas u pustinji njihova života… Jer Ja neću ostaviti ljude bez upozorenja tako blizu kraja, Ja vrlo često šaljem ljude preći njihovim putem koji ih upozoravaju i opominju, koji im ukazuju na skori kraj i preklinju ih prestati juriti za zemaljskim vlasništvima, koji pokušavaju učiniti da pogledaju gore i proglašavaju im Sud… Ali tko ih sluša? Tko i dalje vjeruje u Boga Kojem moraju odgovarati, tko i dalje zna stvarnu svrhu zemaljskog života, i tko i dalje vjeruje u život nakon smrti?… Njihov Bog je novac, njihova svrha života materijalno vlasništvo, i oni misle o smrti kao zastrašujućem, neizbježnom kraju cijelog života. I ako ne slušaju Moje glasnike, njihov promašeni život i potpuno pogrešna volja im se isto tako ne mogu prikazati, što čini promjenu njihove volje nemogućom. Međutim, jedino drugo dostupno sredstvo osim proglašavanja Mojeg Evanđelja se sastoji od ekstremne nevolje… ali jedne nevolje koja će im biti unaprijed proglašena od strane Mojih glasnika, tako da će oni naučiti vjerovati ako su voljni. I u tu svrhu vas Ja potrebujem, Moje sluge na Zemlji, sada a posebice u nadolazećem vremenu, budući će velika nevolja uskoro biti popraćena krajem; budući vi trebate obavijestiti ljude da trebaju očekivati Posljednji Sud, čak ako u to ne vjeruju… Opet i iznova moraju o tome čuti sve dok ne obrate pažnju na znakove vremena i uzmu u obzir skori kraj, premda u njega nisu uvjereni. To je zadatak za kojeg Sam vas odredio, tako da ćete govoriti gdjegod se pruži prilika, tako da ćete priopćiti vaše znanje vašim bližnjim ljudskim bićima, tako da će oni od vas koji su obaviješteni o Mojem Planu Spasenja pokušati proglasiti ljudima skori kraj ovog zemaljskog perioda i objasniti im da je utemeljen na duhovno niskom stupnju. Morate objasniti to ljudima budući je vrijeme dano ljudima za njihovo iskupljenje došlo do kraja, Moja ljubav želi započeti novu izbaviteljsku misiju… i duša svakoga tko vas sluša i primi vaše riječi u srce će se izvući neozlijeđena iz svih promjena, ona će biti spašena od njezine propasti u Dan Suda, budući će i dalje uhvatiti na vrijeme Moju ljubav-no pruženu ruku.

AMEN

Spread the Truth