Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4855 (Pravo podučavanja… Sveta služba…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4855, 11 Ožujak 1950

PRAVO PODUČAVANJA… SVETA SLUŽBA…


Dana vam je sveta služba (funkcija, dužnost)… da umjesto Mene podučavate ljude koji vas dobrovoljno slušaju. Ovu službu treba shvatiti ozbiljno, i stoga vam se ne može napraviti nikakav prigovor, ako nastojite bližnjemu dostaviti Moje učenje koje dolazi odozgo kao najčišća Istina, i vi im se suprotstavljate kao protivnik, ali ne s neprijateljskim osjećajem, nego im, kao Moj predstavnik nastojite donijeti mir, čisto Kristovo učenje, koje ljudi moraju čuti, ako žele postati blaženi. Vi samo vršite Moju volju, tako da nastojite širiti Istinu, čak i ako vam to pribavlja neprijateljstvo, čak i ako ste odbijeni, a Moje učenje prezreno. Vi jedino trebate vršiti Moju volju, prije nego uzeti u obzir (razmotriti) volju ljudi, posebice kada je volja ljudi okrenuta protiv Moje.

Ako su sada ljudi u obrambenom stavu, možete malo postići. Unatoč tome je svaki pokušaj blagoslovljen od Mene, budući da pobuđuje protivnika na razmišljanje, i može voditi do uspjeha nakon izvjesnog vremena. Vama je dana ova služba, a Ja znam svaku mogućnost uspjeha za vas… Ja vas vodim putem, koji vam može izgledati bezuspješan, ali ipak se morate dopustiti usmjeravati bez otpora, jer često samo jedna duša vidi bljesak svjetlosti kroz vas, koje razbija njeno stanje tame, i ova je duša vječno zahvalna za to. Ovu službu ste dobili od Mene Osobno na upravljanje, i stoga možete sebi pripisati pravo da podučavate kao Moj predstavnik na Zemlji. Ali, tko je sam sebi prisvojio učiteljsku službu, bez da je od Mene bio pozvan, ne smije vam osporavati pravo, budući da on ne posjeduje ni dio znanja koje je vama preneseno odozgo, i stoga nije ni podoban za službu podučavanja, on neće moći dati ništa, jer on sam ne posjeduje ništa.

A po stupnju spoznaje vi možete preispitati sposobnosti svakog pojedinca za učiteljsku službu, i već iz ovoga slijedi da tko želi podučavati, mora biti podučen od Mene Osobno. Iz ovoga proizlazi da takva služba ne može biti dodijeljena od strane ljudi, nego da Ja Sam odlučujem tko je prikladan za jednu takvu službu. Stoga se ne dopustite zbuniti da ćete biti napadnuti i da ćete trebati prekinuti vašu duhovnu aktivnost. Ja štitim Moje sluge i pomažem im, a onaj na čijoj strani je Moja pomoć, to će dobro osjećati i neće biti ni ustrašen, ni obeshrabren. On će osjećati da nalazi Moj pristanak, tako da on istupa protiv neukih učitelja koji šire zabludu među ljudima. Njega nikakvo osporavanje neće učiniti nesposobnim za njegovu službu, jer on zna da oni nisu samo njegovi protivnici, nego također i Moji, a tako on također zna da Sam Ja na strani onih koji istupaju za Mene i Moje učenje, koje Ja Osobno podučavam odozgo i koje obučavam za službu, koju Sam im Ja Osobno povjerio, jer Sam prepoznao njihovu volju od vječnosti.

AMEN

Spread the Truth