Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4854 (Slijepe vođe… Sprječavanje istine… Umišljenost…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4854, 9 Ožujka 1950

SLIJEPE VOĐE …. SPRJEČAVANJE ISTINE …. UMIŠLJENOST ….

Da su ljudi držani u tami duha, jasno je prepoznatljivo po tome da ni vođe ne traže svjetlo, nego se u tami osjećaju ugodno i time se ne zalažu za to da njima povjerenima donesu svjetlo. Oni bi to dakako mogli, kako to može svatko tko stoji u svjetlu, tko to samo ozbiljno želi. Tako da i vođe imaju mogućnost da u sebi do buđenja dovedu duh, koji im onda prenosi najžarkije svjetlo i protjeruje tamu.

No za taj čin buđenja duha je potrebna slobodna volja, a ona nedostaje. Te stoga kako ovi slijepi u duhu tako i njihove vođe, tapkaju u mraku, a potonji su osim toga krivi za zapostavljanje svoje službe kao učitelji, ako sami nisu dovoljno ozbiljni po pitanju Istine i time nisu sposobni svojim bližnjima ponuditi učitelja. Oni bi si doduše vrlo lako mogli steći spoznaju koja nedostaje, kad bi htjeli čuti što se traži za dolazak do Istine iz Boga.

No oni ostaju u samostvorenim granicama svoga znanja, oni se zatvaraju pred svakim tračkom svjetlosti, koji želi preći preko te granice, oni i nositeljima svjetla priječe ulazak i time su iz vlastite krivice u neznanju a opet puni umišljenosti (arogantnosti, bahatosti) spram onih koji su u znanju i u Istini. Da oni sami ne progledaju, njihova je vlastita šteta, jer oni će jednom za to morati odgovarati kako su se odnosili spram Milosti Boga, Koji im je želio pomoći da dođu do prave spoznaje. 

No njihovu krivicu oni uvećavaju putem vladanja spram bližnjih, kojima bi trebali služiti kao vođe. Oni i njima uskraćuju Istinu, koju bi vrlo lako mogli dijeliti, kad bi sami imali volju za Istinom. Jer čvrsta volja jamči i dostavu Istine, pošto Bog pomaže da do spoznaje dođe svatko tko za njome žudi. Ljudi su držani u neznanju i sami se ne oslobađaju od vlasti koja njima upravlja, oni se dragovoljno poklanjaju zakonima protiv kojih bi imali pravo i obavezu da se usprotive, pošto ti zakoni nisu dani od Boga, ali se tiču Njegovog kraljevstva.

Nisu zemaljske mjere, donešene od zemaljskih zakonodavaca to što ljude priječi da spoznaju Istinu, nego su kao od Boga sankcijski donešeni zakoni koji zabranjuju slobodno traženje Istine utoliko da su ljudi obavezani na vjeru u učenja uz prijetnju za vječne kazne, koje bi međutim svaki čovjek koji razmišlja morao odbaciti. Time je ljudima uzeta sloboda vjere a time blokiran i put do Istine. Ljudi ostaju slijepi u duhu, dokle god poštuju te zakone, što im se takođe nameće kao obaveza. 

Ljudima se propovijeda poslušnost prema Bogu, prema Njegovim zakonima, koji međutim nisu Božji zakoni, te stoga Bog ne zahtijeva onu poslušnost koja čini da ljudi ostaju u mraku duha. Stoga će se On uvijek iznova truditi da ljude prosvijetli i njima na put slati nositelje svjetla, i blago onome koji ih posluša i oslobodi se onih koji njegovu volju žele učiniti neslobodnom. Blago onome koji se sam potrudi domoći svjetla …. u njemu će se rasvijetliti, svjetlo spoznaje zasjati će mu, i on će moći biti jedan pravi vođa onim bližnjima koji također u sebi nose žudnju za Istinom i Bogu stoga prilaze bliže nego oni čija je volja svezana od strane slijepih vođa …. 

AMEN

Spread the Truth