Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4851 (Drevni vidjeoci i proroci… Slike… Korespodencije…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4851, 5 Ožujak 1950

DREVNI VIDJEOCI I PROROCI… SLIKE… PODUDARNOSTI…

Svjetovni ljudi u svom nepoznavanju duhovnih stvari nikada neće moći dokučiti ono što su drevni vidjeoci i proroci govorili na Moj nalog, i otuda će također tek malo ljudi razumjeti duboki duhovni smisao ovih proročanstava, tek malo ljudi će znati u kojem vremenu će se ona ispuniti. Od početka ovog Perioda Otkupljenja, Ja sam dao ljudima naznake o Kraju, o zloupotrebi u vremenu Kraja, o đavoljem djelovanju, i borbi protiv vjernika; Ja sam im dopustio da vide, ali ne prirodne posljedice od Mene potpuno odvraćene volje ljudi, nego su nadolazeći događaji stajali pred njihovim očima u slikama, koje oni sami nisu bili u stanju rastumačiti, a čiji smisao je bio skriven i samim vidjeocima. Ali ni jedna od viđenih slika nije bila bez značenja, budući su vidjeoci i proroci bili pobožni ljudi posvećeni Meni, koje sam Ja odredio za to da istupe kao oni koji upozoravaju i opominju među ljudima svih generacija, sve do Kraja. Tko je ozbiljno nastojao voditi Meni ugodan način života, on je također u promišljanju o tim slikama došao blizu Istine; ipak, samo jednom probuđenom duhu ih je moguće ispravno objasniti. Ja sam vidio vrijeme unaprijed, Ja sam od početka znao sve zloupotrebe, poznavao sam zemaljski i duhovni razvoj ljudi, prepoznao sam sve mane, zaslijepljenost među ljudima, znao sam za tvrdoglavo odbijanje Istine, za trijumf obmane, koja zbog toga likuje dugo vremena, jer je preduvjet bio dan u ponašanju ljudi prema Meni, budući su oni u većini djeca Mojega protivnika, koja idu krivim putevima, i otuda su slijepi za Istinu, dok je zabluda od njih bez oklijevanja prihvaćena i razdjeljivana. U duhovnom se svijetu takav stav i otuda  proizašli događaji pojavljuju kao izobličene slike, budući sve duhovno ima podudarnosti (saobraznosti, analogije), pa su vidjeoci tog vremena vidjeli tijek događaja u vremenu Kraja u takvim slikama, koje bi zaista trebale užasnuti čovjeka, čija je duša bila nježna, i koji je bio Meni dobar kao vidjelac i prorok, zbog njegove posvećenosti Bogu. Njemu samome nije bilo dano da protumači svoje vizije i snove, jer sam Ja želio da ono što je on vidio treba ostati neodgonetnuto sve do Kraja. Ali, njegove vizije su trebale ostati sačuvane za potomstvo, kako bi uvijek iznova ljude koji su tražili i nastojali poticale na promišljanje. Čak i u vremenu Kraja, tek malo je onih koji jasno čuju i jasno vide (jasnog sluha i vidovitih), i koji dobro razumiju vizije drevnih proroka, u spoznaji niskog duhovnog stanja ljudi i blizine najavljenog Kraja. Njima Ja prosvjetljujem duh čim je to potrebno, njima koji će dati obavijest bližnjima, a kada oni potom budu govorili na Moj nalog, oni će također objavljivati Čistu Istinu, jer oni neće govoriti prije nego imaju nalog, a od tog časa će oni u svoj jasnoći sami spoznati smisao onoga što je inače drugima nerazumljivo, sve dok Ja Osobno ne podignem veo… sve dok se ne ispuni ono što su drevni vidjeoci i proroci predskazali  u Mojoj volji.

AMEN

Spread the Truth