Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4847 (Proces Kristova povratka… Uzašće…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4847, 26 Veljače 1950

PROCES KRISTOVA POVRATKA… UZAŠĆE…

U Moj povratak, Moj dolazak na kraju svijeta, su sumnjali oni ljudi čija vjera nije sasvim čvrsta. A ipak, oni bi bili sposobni prepoznati pojedinačne faze posljednjeg vremena i također percipirati Moje prisustvo kada bi jednostavno bili pronicljivi (u smislu: kada bi pažljivo promatrali i opažali što se oko njih događa). ‘Ja ću ostati sa vama sve do kraja vremena…’ (Matej 28:20) I samo ove Riječi bi vam trebale biti dovoljne da bi formirali ispravnu ideju o Mojem povratku. Činjenica da Ja nisam vidljivo među vama vam treba prema tome omogućiti razumjeti duhovno značenje Mojih Riječi. Ja boravim sa Mojim Vlastitima sve do kraja svijeta. Jer, od Mojeg uzašća na nebo, bio Sam im prisutan u sva vremena i svugdje… Jer rekao Sam: Ostati ću sa vama… Otud Sam Ja bio duhovno uvijek sa Mojim Vlastitima i ostati ću sa njima sve do kraja vremena… Međutim, u tim danima Sam obavijestio ljude o Mojem povratku, o Mojem dolasku na oblacima. Posljedično, ovaj se povratak treba razumjeti tako da će Me ljudi biti sposobni vidjeti baš kao što su Me Moji učenici vidjeli kako bivam uznešen do neba (Djela Apostolska 1:9, 10). Duhovno Sam Ja uvijek sa vama ljudima ako vi sebe dokažete vrijednim Mojega prisustva. Ali Ja ću se tjelesno vratiti, iako ne u Mojem zemaljskom tijelu, ipak unatoč tome vidljiv onima kojima se želim vratiti… No budući Sam najavio Moj povratak, vi ljudi ga također možete očekivati sa izvjesnošću ako vjerujete Mojoj Riječi i pripadate onima koji će doživjeti konačni kraj. Ja nisam dao ovo obećanje bez razloga prije Mojeg uzašća na nebo. Predvidio Sam stanje čovječanstva tijekom posljednjih dana, također Sam vidio užasno veliku nevolju vjernika koji Mi žele ostati vjerni i koji će biti stavljeni pod ekstreman pritisak, i vidio Sam njihovu borbu, najtežu borbu što će ljudi morati vojevati poradi Mojega imena… Vidio Sam njihovu volju i veliku opasnost što će morati stajati nepokolebljivo sred vragova. Iz ovog razloga Sam im obećao Moju osobnu pomoć, koju ću doista pružiti kada je došlo vrijeme. Ja Osobno ću doći Mojim Vlastitima i poduprijeti ih u posljednjoj borbi. I stoga će Me mnogi biti u stanju vidjeti, jer Ja ću uvijek biti prisutan gdje je nevolja ogromna i Moji Vlastiti Me potrebuju… oni će Me vidjeti kao ljudsko biće od tijela i krvi, ipak ne-rođenog od žene, namjesto toga Ja ću doći odgore i odjenuti Sebe sa vidljivom formom za vas, tako da ćete biti sposobni izdržati M(oj)e (prisustvo)… I svatko tko Me ugleda će biti prožet sa snagom i preživjeti posljednju borbu na Zemlji… Ali onda ću Ja doći na oblacima kako bi dohvatio Moje Vlastite kući u kraljevstvo mira. Ovaj dolazak će se dogoditi na isti način ali obrnutim redom kroz kojeg se Moje uzašće na nebo dogodilo. Ja ću se spustiti na Zemlju u blistavom svjetlu… ipak zakriljen oblacima kako bi vam bio vidljiv (Djela Apostolska 1:9, 10)… i sakupit ću Moje Vlastite kako bi ih spasio iz krajnje nevolje i ojađenosti/patnje  prouzročene od strane podzemnih demona baš kao i od konačnog čina uništenja kojem će sve što živi u, na i iznad Zemlje pasti žrtvom. Međutim, ovaj dolazak na oblacima će također jedino biti vidljiv onima koji pripadaju Mojim Vlastitima, jer sljedbenici Mojega protivnika će Me biti nesposobni vidjeti. To će biti duhovni povratak ipak također fizički perceptibilan, ali jedino onima koji su duhovno preporođeni, koji imaju vrloduboku i živu vjeru i prema tome također bez sumnje prihvaćaju i Moje neprestano prisustvo sve do kraja svijeta baš kao i Moj vidljivi povratak, budući su oni podučeni od strane njihova srca, duhovne iskre u čovjeku, i posljedično pripadaju onima sa kojima ću Ja ostati sve do kraja vremena… Oni vjeruju kako ću se Ja vratiti nazad i Ja neću razočarati njihovu vjeru.

AMEN

Spread the Truth