Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4846 (Upućivanje na nadolazeće vrijeme nevolje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4846, 25 Veljače 1950

UPUĆIVANJE NA NADOLAZEĆE VRIJEME NEVOLJE…

Slušajte i vjerujte da se vi ljudi približavate groznom vremenu… Ono će afektirati svaku pojedinačnu osobu, premda će ono biti lakše za one koji Me nose u njihovim srcima, time, koji žive njihov život gledajući nagore. Ovo će vrijeme biti težak teret za svakoga, jer ono će rezultirati u daljnjoj nevolji koja će za vas izgledati skoro preteška za podnijeti. Vi ćete biti šokirani do srži, jer vi ćete doživjeti vanjsku i unutarnju nevolju tako da ćete se okrenuti ka Meni, tako da ćete konačno pronaći stazu ka Meni, vašem Bogu i Ocu od vječnosti. Ovo su posljednja sredstva koja ću koristiti prije kraja. Ako ovo ne pomogne promijeniti one od vas koji su sebe potčinili svijetu ništa vas više neće biti u stanju spasiti, onda ćete biti porobljeni od strane Mojeg protivnika (Sotone) zauvijek i morate dijeliti njegovu sudbinu… da budete okovani na kraju danâ (Otkrovenje 20:2, 3)… Jer vama je do tada preostalo samo malo vremena, i tijekom ovog kratkog vremena Ja ću vam opetovano prilaziti kako bi vas spasio od uništenja, kako bi vas priveo razumu prije nego je prekasno. Uzmite poruku koju vam šaljem kroz Moje sluge na Zemlji ozbiljno i prilagodite vaš život sukladno, i kada ste suočeni sa ogromnom nevoljom prisjetite se kako će ona uskoro biti popraćena sa krajem, kojeg Sam Ja također nagovijestio. Onda vi trebate iskoristiti svaki dan tako što ćete učestalo tražiti kontakt sa Mnom, zanemariti sve zemaljske stvari i moliti Me u duhu i u Istini, zazivajući Me za milost, koju vam Ja doista neću zanijekati. I Ja ću vam uslišiti vašu molitvu, Ja ću vas zasuti sa blagoslovima i dati vam snagu i snažnu vjeru tako da ćete ustrajati do kraja.

AMEN

Spread the Truth