Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4837 (Nadoknada – Okajanje… Vječni Red… Oproštenje kroz Isusa Krista…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4837, 14 Veljače 1950

NADOKNADA – OKAJANJE… VJEČNI RED… OPROŠTENJE KROZ ISUSA KRISTA…

Na ovoj Zemlji postoji nadoknada za sva djela, i dobra i loša, vi ne možete grješiti nekažnjivo, baš kao što ne možete učiniti nešto dobro bez da budete nagrađeni, ipak niti strah od kazne niti očekivanje nagrade ne bi trebali odlučiti da li vi vršite jedno zlo djelo ili jedno dobro. Čista Ljubav za vašeg bližnjeg bi vas trebala spriječiti od toga da ga ozlijedite, namjesto vi mu trebate pomoći, time biti voljni služiti mu, vi trebate činiti dobro dobra radi i gnušati se zla budući je zlo. To je Moja volja i korespondira sa Mojim vječnim redom; to je zakon duhovnog i prema tome također zemaljskog kraljevstva živjeti u Mojem vječnom redu da bi se bilo sretnim, i svatko tko opozove ovaj zakon reda je u bijednom stanju i biti će suđen sukladno, to jest, on će se sjediniti sa onim duhovnim bićima koja se suprotstavljaju Mojoj volji, time isto tako zanemaruju Moj red. Biće će tamo (= u paklu) biti sposobno shvatiti svoju pogrešku, ako to želi, i isto tako imati mogućnost nadoknaditi za nju. Ipak ovo zahtjeva izvanredno snažnu volju čim je biće napustilo Zemlju, dok ono na Zemlji može daleko lakše shvatiti baš kao i pružiti nadoknade za njezine pogreške… Unatoč tome, sukladno Božanskoj pravdi svaka se pogreška mora okajati, i vi ljudi trebate ovo uzeti u obzir sve dok živite na Zemlji. To je zašto vam je Ljubav neprestano propovjedana, to je zašto vam je Evanđelje, učenje Kristovo, učinjeno dostupnim, tako da ćete nanovo razmotriti, prepoznati vaše pogreške i potruditi se dati nadoknade kroz dobra djela, tako da se potrudite živjeti život Ljubavi, koji jeste i zauvijek ostaje zakon Mojega vječnog reda. Postoji nadoknada, i vi možete sebe smatrati sretnima ako vam je već na Zemlji dozvoljeno pružiti nadoknade, jer je iznimno teško u onostranom ukloniti vašu krivnju, tako teško, da ćete vi trebati jedno neshvatljivo dugo vrijeme za to, dok na Zemlji možete naći pribježište u Onome Koji je umro u ime vaše krivnje grijeha… Ipak ovo uvijek zahtjeva shvaćanje vaše krivnje i volju da se ona ukloni kroz pravedno okajanje ili kroz pomoć Isusa Krista, Kojega vi morate zazvati za oproštenje vaše krivnje, ali za ovo je nužno potrebno da ju vi sami prezirete (tj. osjećate gnušanje) i imate čvrstu volju da postanete bolji i uđete u zakon Mojeg vječnog reda… da živite život Ljubavi sukladno Mojoj volji.

AMEN

Spread the Truth