Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4834 (Pravi, zakonski brak pred Bogom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4834, 10 Veljače 1950

PRAVI, ZAKONSKI BRAK PRED BOGOM…

Bračno zajedništvo apsolutno pretpostavlja Božji blagoslov inače brak može vrlo dobro biti zakonit na Zemlji ali ne u nebu. Svatko tko se  sjedinjuje na Zemlji bez vjerovanja u Stvoritelja i Priskrbitelja svih stvari, u Boga i Oca od vječnosti, neće biti sposoban prisvojiti Božji blagoslov. On ne priznaje Boga, i time Bog isto tako neće priznati vezu, pa makar ona bila legalno pripojena na Zemlji, to jest sve su se legalne formalnosti za bračnu ceremoniju ispunile. Jedino kada obadvoje stupe pred Boga sa zamolbom da blagoslovi njihovu vezu, kada obadvoje priznaju Boga kao njihova Gospodara, Kojem će oni stremiti u Ljubavi, mogu oni biti uvjereni u Njegov blagoslov, jer Bog je prisutan gdje se za Njime žudi. On je učinkovito svjedok braka koji je utemeljen na Ljubavi jednog spram drugoga… I time je sasvim razumljivo da je jedino nekoliko brakova sposobno tvrditi da su sjedinjeni pred Bogom, budući čak ni ceremonija u crkvi neće nadomjestiti ispunjenje uvjeta zahtjevanih od strane Boga. Jer crkvena ceremonija može također biti obavljena od strane ljudi koji se vjenčavaju bez Ljubavi poradi zemaljskih probitaka/koristi, što neće nikada biti blagoslovljeno od strane Boga.

Brak je sveta institucija koja je bila postavljena od strane Boga za prokreaciju ljudske rase baš kao i za obostrano sazrijevanje duša koje su privučene jedna k drugoj kroz Ljubav. Međutim, na brak se ne bi trebalo gledati kao na poslovnu uniju u koju treba ući jedino da bi se prepustilo senzualnosti ili postigle zemaljske koristi. Brak nije stanje koje se može proizvoljno dokončati ili promijeniti također. Svatko tko je zakonski sjedinjen pred Bogom, tj. tko je molio za Božji blagoslov sa uzajamno srodnom voljom (u smislu: dvije volje koje se uzajamno slažu), ostaje vječno sjedinjen pred Bogom i može jedino biti razdvojen od strane smrti i doživjeti privremeno razdvajanje. Ali uglavnom se takvi bračni drugovi također sjedinjuju jedan sa drugim u duhovnom kraljevstvu i zajedno streme spram uzlaza. Sjedinjenje duhovno slično-umnih duša na Zemlji baš kao i u onostranom je najveća radost i cilj, i svatko tko se sjedinio zajedno kroz Ljubav će ostati sjedinjen za cijelu vječnost. Ali ima samo nekolicina takvih pravih, zakonskih brakova pred Bogom… I iz ovog razloga duboka sreća i duhovni sporazum se rijetko mogu pronaći na Zemlji, budući ljudi poradi njihove senzualnosti tome ne pridaju nikakve važnosti nego su zadovoljni sa čisto fizičkom simpatijom koja se, međutim, ne može nikada nazvati dubokom ljubavlju i isto tako neće nikada trajati. Jedino oni koji iskreno traže Božji blagoslov će ući u pravi, zakonski brak pred Bogom, i oni će živjeti u harmoniji duša sve do njihove fizičke smrti i također u vječnosti.

AMEN

Spread the Truth