Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4833 (Glas savjesti… Zapovijed Ljubavi… Znanje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4833, 8 Veljača 1950

GLAS SAVJESTI… ZAPOVIJED LJUBAVI… ZNANJE…

Ono što je vama na Zemlji potrebno za postizanje cilja, Ja dozvoljavam da vam dođe u najobilnijoj mjeri, tako da vam sazrijevanje duše nije nemoguće. Ali, Ja također, još od vječnosti, za svakog pojedinog znam mjeru milosti koju on iskorištava… Ja prema tome također znam koje sredstvo je njemu korisno i kako se on postavlja prema tome. Zbog toga i različite životne sudbine, koje su međutim sve putevi prema cilju, do konačnog savršenstva, kada čovjek njima prolazi i stremi uvis. Život na Zemlji se za svakoga sastoji od drugačije aktivnosti, koja mu donosi uspjehe ili promašaje. Najrazličitija zanimanja rezultiraju marljivim, za zemaljski uspjeh zabrinutim ljudima koji tako, u skladu s njihovim uspjesima, također postavljaju različite zahtjeve na život, koji se međutim uglavnom odnose na dobrobit tijela. Ovo zemaljsko nastojanje njima međutim ne donosi nikakav duhovni razvoj naviše, zbog čega je ovaj potpuno neovisan o životnim uvjetima i o znanju (stručnosti, spretnosti) čovjeka. Da bi se duhovno napredovalo, jedino je nužan način života u skladu s Mojom voljom, a taj način života može voditi svaki čovjek, bilo siromašan ili bogat, bilo visok ili nizak, bilo mlad ili star, bilo pametan ili ograničen u svojemu znanju. Ja sam u srce ljudima položio Savjetnika (Opominjatelja), tako da svatko sam od sebe zna što je dobro ili zlo, jer on točno zna kako bi svaki postupak utjecao na njega samoga. Tko obraća pažnju na ovog Savjetnika, tko stoga osluškuje glas svoje savjesti, on također ide ispravnim putem koji vodi cilju. Glas savjesti se međutim obrazuje kroz odgoj, kroz poduke, kroz prihvaćanje Moje Riječi, ukratko, kroz znanje koje je svakome od vas preneseno kroz Evanđelje, koje vam je proglašeno kroz Riječ i Pismo. Ovo Evanđelje vam objavljuje Moju volju koja je sažeta u jednoj zapovijedi: Ljubi Boga iznad svega, i bližnjega kao sebe samoga. Tko ispunja ovu zapovijed, on živi u Mojemu redu, i njegov duhovni uspon je izvjestan. On također može biti bez dubljeg znanja, a njegova duša će ipak sazrjeti… No, on također od Mene može primiti znanje… Njime će ljudi biti opskrbljeni tako kako oni žele iskoristiti njima nadolazeću milost… Tko želi mnogo razdjeljivati, mnogo će primiti; tko međutim živi samo za sebe, unatoč tome u Mojemu vječnome redu, on će moći biti i neznalica na Zemlji, ali neće biti lišen duhovnih dobara, budući će biti u najjasnijem svjetlu, stoga će biti mudar i pun snage, čim on odloži svoj tjelesni pokrov. Da bi se postalo savršenim na Zemlji, za to nije potrebno nikakvo posebno znanje, nego jedino volja za nesebičnu Ljubav za bližnjega, a nju može namaknuti svaki čovjek koji teži boljem, koji sluša Savjetnika u srcu, koji ispunjava Moju volju, jer osjeća da on Meni jedino onda ugađa, kada je on iz vlastitog poticaja dobar prema bližnjemu, kada on Meni i bližnjemu ususret nosi Ljubav, koju Ja tražim od njega, i zato sam ljudima kao najvažniju zapovijed dao zapovijed Ljubavi.

AMEN

Spread the Truth