Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4832 (Provjera snage vjere… Čudesna iscjeljenja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4832, 7 Veljača 1950

PROVJERA SNAGE VJERE… ČUDESNA ISCJELJENJA…

Snagu vaše vjere trebate provjeriti (testirati, prokušati), tako da biste Istinu Moje Riječi također mogli zastupati pred svijetom. Čim vi sami stojite u živoj vjeri, čim vi znate da Ja čujem svaku molitvu koja je Meni gore odaslana u punom pouzdanju, vi Me možete moliti štogod želite, sama vaša vjera vam jamči uslišenje. Jedino se molitva treba uzdići iz srca koje ljubi, tako da ono što vi tražite mora služiti dobru bližnjega, u temelju mora biti Ljubav za njega, a ne smije nikada izaći iz samoljublja. Napravite svaki ispit vjere… Gdje je zatražena vaša pomoć, tamo ju pružite, a ono što vi ne možete učiniti vlastitom snagom, donesite pred Mene i od Mene tražite za to potrebnu snagu. Znajte da vam Ja ništa ne uskraćujem, ako vi samo vjerujete i želite djelovati u Ljubavi. Čista, nesebična Ljubav mora vas potaknuti na pomoć koju želite pružiti, onda ćete vi biti puni snage, i više nećete sumnjati u uspjeh onoga što bi vam inače, kao samo čovjeku, bilo nemoguće. Svaka sumnja, svaka bojažljivost (nesigurnost), svako sputavanje, posljedica je preslabe vjere. Onda vam Ja ne mogu uslišiti molitvu, inače bih Ja bio nevjeran Sebi Samome, Koji sam uslišenje učinio ovisnim o snažnoj vjeri. Snaga treba izaći iz vas samih, tako da bližnji prepoznaju što može snažna vjera. Vjera može premjestiti planine… Ipak, takva vjera se više ne nalazi u vama ljudima, i zato vam ove riječi izgledaju kao fraza. Vi međutim možete u svakom trenutku napraviti provjeru, ako Me vi samo pustite da budem u vama prisutan kroz Ljubav, koja onda svojom snagom čini i vjeru snažnom i nepokolebljivom. Ako vi osjećate Mene Samoga u vama, neće vas napasti ni najmanja sumnja u uspjeh, te vi onda djelujete sa Mnom, i ništa vam ne može propasti. Svako djelo će onda zaista biti poput čuda pred očima svijeta, ali ono je tek prirodna posljedica prisnog sjedinjenja sa Mnom, Koji vas sada također činim primateljima snage u neograničenoj mjeri. Vjerujte, i položite ispit vjere, te dokažite bližnjima snagu vjere… ne za vršenje čuda, nego vi ovu snagu vjere trebate primijeniti u milosrdnoj Ljubavi za bližnjega, koja vas uistinu čini moćnima, budući sam Ja Kojeg vi sada potičete na izražavanje snage, i Koji više nikada neće pustiti da propadne jedna snažna vjera. Vama će dolaziti ljudi koji traže pomoć, nemojte odbiti njihovu molbu, pomozite im, polažući na njih ruke u Moje Ime. Također im kroz to pomozite da učvrste vjeru, i podučite ih da će vjera postati živa jedino kroz Ljubav. Ja polažem na vas, Moje učenike Posljednjeg vremena, veliku nadu, za pridobiti još duša koje će se vratiti vjeri, zbog vjere koju vi posjedujete, a koja njima dokazuje Moje postojanje. Pomozite ovim dušama, budući vi to možete, ako se samo prisno povežete sa Mnom, da od Mene primite snagu, koja vas čini sposobnima za svako postignuće… Provjerite sami snagu vjere i vi ćete moći, na blagoslov bližnjih, djelovati za Mene i Moje kraljevstvo.

AMEN

Spread the Truth