Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4831 (Ispovijedanje Isusa pred svijetom… Izgovaranje Isusovog imena…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4831, 6 Veljače 1950

ISPOVIJEDANJE ISUSA PRED SVIJETOM… IZGOVARANJE ISUSOVOG IMENA…

Ispovijedajte Me i ne oklijevajte iskreno spomenuti Moje ime kada se od vas potražuje vaš stav po pitanju vaše vjere u Mene. Jer vaše srdačno prizna(va)nje privlači Mene Osobno na vašu stranu i sav će vas strah napustiti, vi ćete govoriti iskreno i bez sustezanja u svezi stvari od vjere, u svezi Mojeg učenja, u svezi Mojeg djelovanja u vama i namjesto vas i također u svezi budućnosti. Onda ćete vi oboriti zid, zid tišine, iza kojeg mnogo može biti sakriveno i koji je prema tome prikladan za prekrivanje Istine. Govorite neustrašivo gdjegod to može biti, jer Ja Osobno ću vas odvesti gdje ćete biti zatraženi da Me ispovijedate. Neće proći puno vremena kada ćete vi, koji vjerujete u Boga, u život nakon smrti, biti ismijavani od strane svijeta, jer rastuće više će svjetovni ljudi otpasti i sve što je niti vidljivo niti opipljivo za njih jeste nestvarno. Ovi svjetovni ljudi će razviti jedno otvoreno neprijateljstvo spram vjernika koji, kao neprestana meta, moraju zaštititi sebe od neprijateljstava (zlobe). Unatoč tome, to vas ne treba zaplašiti, to se mora ovako dogoditi budući je vrijeme ispunjeno kada će se dogoditi razdvajanje između Mojih Vlastitih i podupiratelja Mojeg protivnika, koji smjera prigušiti svu vjeru u Mene i od strane kojeg su oni porobljeni. Vi trebate znati da Sam Ja Osobno sa vama, i u duhu baš kao i vidljivo, gdje je to nužno… Znajte, da ste vi daleko snažniji od njih, čak ako ih ima više. Jer sve dok se Ja borim na vašoj strani nitko vas nikada neće biti sposoban poraziti. Ipak vi morate otvoreno i pouzdano istupiti za Mene, tako da će neprijatelj prepoznati Tko vas opskrbljuje sa snagom, budući će biti očigledno da vi primate iznimnu pomoć. Jednostavno izgovorite Moje ime sa kompletnom vjerom i ako ste pod pritiskom, suprotstavite se vašim napadačima sa Mojim imenom, zazivajte Me sa vašim srcem i ustima i ne plašite se nikakve zemaljske sile… i Ja ću priskrbiti snagu svima onima dobre volje, svima koji žele biti Moji Vlastiti, kao što Sam obećao. U imenu vašeg Božanskog Iskupitelja vi posjedujete oružje koje doista ne može biti nadmašeno, budući sva Moja Ljubav pripada svakoj osobi koja uspije pronaći vjeu u Mene tijekom posljednjih dana… I svatko tko Me ispovijeda ispred svijeta dokazuje njegovu nepokolebljivu vjeru u Mene i Ja ću se posebice pobrinuti za njega. Uskoro ćete vi biti prisiljeni potvrditi ili Me odbaciti, onda se ne plašite svjetovne sile, namjesto, samo se prisjetite Mojih Riječi; ‘Tko se god dakle prizna Mojim pred ljudima, njega ću Ja također priznati pred Mojim Ocem…’ (Matej 10:32) Vi ćete biti prisiljeni donijeti odluku za Isusa Krista ili protiv Njega. Onda Ga rado priznajte pred svijetom, jer vi Me jedino možete doseći kroz Isusa, jedino kroz vjeru u Njegov čin Spasenja i Njegovu pomoć vi možete doći blizu Meni, Ocu, Čija Ljubav želi sebe ujediniti sa svakime kao što se ujedinila sa Isusom, Koji je iskupio svijet od grijeha naračun Njegove beskrajne Ljubavi.

AMEN

Spread the Truth