Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4828 (Potreba za žetalacima za vrijeme žetve…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4828, 2 Veljače 1950

POTREBA ZA ŽETALACIMA U VRIJEME ŽETVE…

Mnogi će radnici biti potrebni kada dođe vrijeme žetve i prema tome Ja pozdravljam svakoga tko Mi ponudi svoje usluge. I svakome će biti dodijeljeno mjesto u skladu sa njegovom sposobnošću gdje može raditi i dati najbolje od sebe da bi ispunio svoju dužnost. Ja neću nikoga odbaciti budući je rad prije kraja hitno potreban i zato što Ja ne mogu imati dovoljno žetalaca kada je vrijeme žetve. Međutim, oni Mi moraju podariti njihovu volju i njihovu lojalnost, oni moraju podupirati njihovog Gospodara kao prikladni radnici i uvijek prihvatiti Njegove instrukcije sa čvrstom odlučnošću da postupaju sa njima u skladu i tako Mi vjerno služe. Ipak oni ne bi trebali jedino udovoljiti Mojoj volji već također prihvatiti ovu volju kao njihovu vlastitu, to jest, oni trebaju biti uvjereni kako jedino mogu pomoći njihovim bližnjim ljudskim bićima kroz njihov rad, da njihov duhovni rad neće biti vršen tek mehanički ili u namjesto Mene nego da oni sami u njemu uživaju budući shvaćaju kako će jedino taj rad koristiti duši. Sve što Moji radnici čine za Mene i Moje kraljevstvo mora biti vršeno sa potpunim uvjerenjem, gorljivom posvećenošću i ljubavlju, jedino onda će oni biti istinske sluge koje Sam odabrao da rade za Mene. Svatko tko čisto vrši svoj zadatak pod pritiskom neće iz njega izvući nikakvu dobrobit, on neće biti sposoban biti pravi vođa slijepih budući on sam ne može vidjeti. Služiti Meni znači biti ljubav-no aktivan za bližnja ljudska bića kako bi im pomogao duhovno i fizički u njihovoj nevolji. Jer to je što Ja činim u Mojoj ljubavi, ipak Moje sluge to trebaju učiniti namjesto Mene, oni trebaju reprezentirati Mene, time ispuniti volju njihova Gospodara ako On Sebe ne može izraziti budući ljudi ne bi bili u stanju izdržati Moje prisustvo naračun nezrelog stanja njihove duše. Ovima Ja moram govoriti kroz ljudska usta, i u tu svrhu, marljive sluge Mi trebaju posuditi njihova usta tako da Ja mogu govoriti prijašnjima ako potrebuju Moju Riječ. Puno posla treba biti učinjeno u Mojem vinogradu, ima mnogo neobrađenih njiva, ljudskih srdaca, koja će biti učinjena prijemčivima za čisto sjeme, za Evanđelje koje potječe od Mene i koje će voditi ljude nazad k Meni. Zato svatko tko širi Moje Evanđelje, tko prosvjetljuje ljude i omogućava im prihvatiti Moju Riječ, koji usađuje ljubav u njihova srca i tako ih čini prijemčivima za Mene Osobno, je Moj radnik i služi Mi dobro i On će biti blažen već na Zemlji i, jednog dana, u duhovnom kraljevstvu, jer on pomaže spasiti mnoge duše od vječne smrti. On širi svjetlo in a taj način osvjetljava stazu ka Meni, stazu ka vječnom životu.

AMEN

Spread the Truth