Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4827 (Snažna vjera posljedica Ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4827, 31 Siječnja 1950

SNAŽNA VJERA POSLJEDICA LJUBAVI ….

Snagu za vjerovanje crpite iz Ljubavi prema Meni, ili pak, Ljubav vjeru čini živom. Sve će vam to postati živo, dakle ne više nestvarno, kad vas je ispunila Ljubav, no shvatiti to možete tek kad imate Ljubav u sebi, inače su to samo riječi koje u sebi nemaju života. Ja vas uvijek samo mogu upućivati na to da iz Ljubavi proizlazi snaga, da možete sve ako ste u Ljubavi i da tada i možete duboko vjerovati, da tada možete imati živu vjeru.

Na svaku molitvu (upućenu) Meni za snagu vjere mogu odgovoriti jedino ovim riječima: Ljubite Me, i tada ćete moći i vjerovati …. a Ljubav prema Meni u sebi sadrži i Ljubav prema bližnjemu. Prema tome, sve što trebate je u odnosu na vašeg bližnjega biti dobri i radi (za) pomoći, i vaša vjera rasti će do te jačine da je nepokolebljiva i da se odupire svakom napadu. A ako imate duboku, nepokolebljivu vjeru, tada Me i osjetite u svojoj blizini, tada sam vam neprestano prisutan, i vi ste toga svjesni. 

Kad mi možete govoriti kao što dijete govori ocu, vaša je vjera snažna i živa, jer govoriti ćete moći samo Onome Kojega priznajete, i vi u molitvi u Duhu i u Istini dokazujete svoju vjeru u Mene, i kad samo dugo vježbate intiman razgovor sa Mnom, više nećete ni moći sumnjati, ni u Moju Riječ ni u Moju Ljubav, ni u išta što vam se inače čini neprihvatljivo. Tada vjerujete sve, jer osjećate da vaš Otac govori samo Istinu i On Svoju djecu ljubi. I budući da u Mene vjerujete, činiti ćete sve što od vas tražim, živjeti ćete onako kako Mi je milo …. 

Ljubav će prožimati vaše cijelo biće …. tada dolazi do sjedinjenja sa Mnom, tada vam je duhovni život postao stvarnost, dok zemaljski život pored vas prolazi poput stanja sna; tada ste sa Mnom tako čvrsto povezani da odvajanje od Mene više nije moguće, tada više ne možete govoriti o vjeri, nego je tad za vas sve Znanje, Spoznaja, Svjetlo. Svaka sumnja, svaka ne-vjera, eliminirane su, potpuno ste prožeti sa Mnom i vraćeni ste u izvorno stanje, koje znači Svjetlo, Snagu i Blaženstvo, za svu Vječnost ….

AMEN

Spread the Truth