Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4825 (Nevjera i vragovi tijekom posljednjih dana… Vjerska borba… Dolazak Gospoda…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4825, 29 Siječanj 1950

NEVJERA I VRAGOVI TIJEKOM POSLJEDNJIH DANA… VJERSKA BORBA… DOLAZAK GOSPODA…

(Luka 18:8)

Nedostatak vjere tijekom posljednjih dana prije kraja će imati alarmantne posljedice, budući će ljudi jedino juriti za profitom i skroz će zaboraviti Boga. Tada će ljudi jednako pokušati nasamariti i nadmudriti jedni druge, poradi materije oni će povećati njihove zle instinkte, njihov nedostatak savjesti neće oklijevati nanijeti štetu njihovu bližnjemu sve dok je to za njihovu vlastitu korist. Oni će jedino misliti i stremiti ka povećanju njihovih vlasništava… Bog će, međutim, biti zaboravljen, oni neće niti vjerovati u Njega niti Ga se bojati, oni neće vjerovati u njihovu buduću odgovornost i kaznu za njihove grijehe, i tako će počinjavati grijeh bez oklijevanja i straha od Suca. Na zemaljski način će oni biti uspješni, budući su podupirani od strane Božjeg protivnika koji ih potiče na sve veću pohlepu za materijalnim vlasništvima. On će imati veliku snagu gdje vjera u Boga ne postoji; to je zašto je nevjera izuzetno opasna za ljude, budući će ih to približiti uništenju. Gdje vjera nedostaje, ljudi su duhovno slijepi, oni ne znaju ništa, i što znaju je neistinito. Tama je rasprostrta preko ljudske rase i Zemlja se približava svom kraju… Sa svjetovnog gledišta, nema nevolje, ljudi žive u blagostanju osim nekoliko čija je vjera i dalje čvrsta i koji će biti tretirani sa neprijateljstvom od strane prijašnjih. Premda će njihova sudbina doista biti gruba jedno kratko vrijeme, oni će prepoznati naj-izvjesnije znakove kraja u blagostanju njihovih nevjernih bližnjih ljudskih bića, budući su oni obaviješteni o njemu unaprijed tako da neće klonuti duhom pred nevoljom koju doživljavaju kao rezultat njihove vjere u Boga… Kada je vrijeme očite Sotonine vladavine došlo, kraj isto tako neće biti daleko, jer također je bilo unaprijed proglašeno da će svijet biti pun vragova, i ljudi koji ne vjeruju će se također ponašati kao vragovi i stoga proglasiti oštar rat vjernicima. Ali onda dolazak Gospoda više neće biti daleko, onda svaki dan može donijeti kraj, budući će Gospod doći kada je nevolja tako velika da će se oni bojati kako će izgubiti nadu (očajavati) (Matej 24:22)… kada Sotona vjeruje kako je pobijedio, kada se nevjera bude raširila do takve mjere da se vjernici moraju bojati za njihove živote. Onda će Spasitelj doći od gore, kako što je bilo proglašeno… On će doći u oblacima i dohvatiti Njegove Vlastite u carstvo mira i izvršiti konačni Sud na Zemlji. Ovo će biti kraj, kada će Sotona biti okovan i, sa njime, svi koji su od strane njega bili porobljeni… I Nova Zemlja će nastati koja će biti okupirana jedino od strane vrlo duboko pobožnih ljudi, koji će ostati vjerni Bogu tijekom posljednje vjerske borbe i time primiti njihovu nagradu… život u raju na Novoj Zemlji.

AMEN

Spread the Truth