Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4815 (Učitelji moraju biti podučeni od samoga Boga…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4815, 10 Siječnja 1950

UČITELJI MORAJU BITI PODUČENI OD SAMOGA BOGA ….

Tko ima dar da čuje Riječ Božju putem glasa duha, taj tim putem dobiva znanje koje ga osposobljava za to da bude aktivan kao učitelj svojih bližnjih; jer on je podučen od strane Samoga Boga. On doduše nije primio nikakvu posebnu školsku mudrost i otuda će rijetko biti priznat kao učitelj, pa i pored toga, on će bližnje moći prosvjetljavati, što često oni putem proučavanja obrazovani učitelji neće moći, posebno onda kad valja riješiti dublje probleme, za koje je potreban prijenos Istine direktno od Boga. 

Nadalje, često valja riješiti sporna pitanja, koja su uzrok fragmentiranja crkve i koja će uvijek ostati sporni predmeti. O tome dati razjašnjenje moguće je samo jednom od Boga podučenom čovjeku, i svatko tko zbiljski teži Istini mora priznati logiku objašnjenja od strane podučenoga od Boga i nju objasniti kao jedini prihvatljivi odgovor. I onda je dan dokaz, da se ispravan odgovor može tražiti i naći samo kod Boga. Koliko god revno čovjek proučavao neće si moći priskrbiti mudrosti koje će primiti putem duha. No premalo se njih traži, premalo se provjerava Istina ili žudi Istina. 

Zbog toga od Boga naučeni sluga mora koristiti svoju sposobnost, on se mora truditi to znanje koje je primio i proslijediti svojim bližnjima, on uvijek iznova te duhovne rezultate mora uspoređivati sa učenjima drugih, on mora svugdje gdje se može prepoznati zabluda istupati sa Istinom i ljudima skretati pažnju na to i preporučivati im da se s Bogom povezuju putem intimne molitve i Njega Samoga pitaju za razjašnjenje spornih pitanja. 

Pa će čovjek uvijek i primati odgovor, no on će mu biti dostavljen naizgled potpuno prirodno, tako da on onda opet mora sam aktivirati svoju volju, kako bi poduzeo provjeru toga njemu ponuđenoga kao i znanja koje se napada. Od Boga učeni sluga je u posjedu Istine, što drugačije ni ne može biti zamislivo, i on će moći dati odgovor na svako pitanje, on će moći djelovati prosvjetiteljski tamo gdje je još tama, jer njegovo razmišljanje je prosvijetljeno od Boga, i munjevitom brzinom će postajati svjestan svakog krivog učenja, svake vjerske zablude a isto tako brzo i ispravke toga što kao zabluda truje ljude. 

No tko je u posjedu Čiste Istine putem Božje velike Ljubavi i svemoći, taj ne oklijeva da ju da i bližnjima, i zato onaj koji traži neće trebati dugo tražiti, pa će mu nositelj Istine stati na put i podučiti ga, i blago onima koji slušaju njegov glas, koji prihvate što im Sâm Bog šalje putem Njegovih glasnika, putem Njegovih učenika, koje On Sam izabire, kako bi Evanđelje širio u cijeli svijet ….

AMEN

Spread the Truth