Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4814 (Duhovni brak…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4814, 6 Siječanj 1950

DUHOVNI BRAK…


Vjenčajte se u duhu sa Mnom, Koji vam želim biti sve, Prijatelj, Brat, Otac i Zaručnik duše. Svijet nema nikakav udio u Meni, pa ću se Ja morati kloniti djece svijeta, i njihova želja (požuda) Mene nema za Pratitelja. Oni su osamljeni u svijetu, iako su okruženi prijateljima, jer ovi su iznova sinovi svijeta i bez kontakta (spojapovezanosti) sa Mnom. Ja sam međutim, sve za Moje, i ne ostavljam nikoga samoga. Zato tražim najtješnje zajedništvo sa Mojim stvorenjima, a ono što Mi je još uvijek daleko, Ja nastojim osvojiti. I tako sam Ja svakome Ono, što on želi vidjeti u Meni. Tko treba prijatelja, Ja stojim na njegovoj strani Riječju (savjetom) i djelom, tko u Meni gleda Oca, njemu Ja poklanjam i Moju Očinsku Ljubav, bratska je Moja briga za sve one koji Me smatraju bratom; ali, oni koji Mi daju svu njihovu Ljubav, njih također Ja želim usrećiti (ushititi, namiriti) Mojom Ljubavlju, i oni više nikada neće žudjeti ništa drugo osim ove Moje Ljubavi… (8 Siječanj 1950) Duhovni brak sa Mnom pretpostavlja Ljubav sa obje strane… Moja Ljubav je vječno nepromjenjiva, nikada neće popustiti ili se umanjiti, ona svojim žarom privlači k sebi sve što je imalo svoje izvorište (porijeklo) u njoj. Moja Ljubav ne želi napustiti ništa što je ona jednom posjedovala, i stoga se svako biće može osjetiti ljubljenim od Mene. Ali, tek uzvraćanje Ljubavi čini biće sposobnim osjetiti Moju Ljubav i Ja neprekidno pridobivam (mamim) ovo uzvraćanje Ljubavi. Tek kada je Ljubav Mojih stvorenja, i stoga osobito čovjeka, dosegla stupanj (razinu) da može podnijeti najslabiji stupanj Moje Ljubavi, događa se sjedinjenje, duhovni brak sa Mnom, koji je uistinu najuzvišenija sreća za dušu čovjeka, jer sada Moja snaga Ljubavi može neprestano teći, a duša je kroz to blaženo sretna. U duhovnom kraljevstvu je takvo sjedinjenje neopisivo uzvišeno i blaženo; ovo sjedinjenje se može također dogoditi i na Zemlji, ali čovjek kao takav primjećuje tek mir u sebi, i ima osjećaj zaštićenosti na Očevom srcu, jer je kroz njegovu Ljubav za Mene, živa  također i njegova vjera u Moju Ljubav, mudrost i svemoć, te on u ovoj svjesnosti više ne poznaje nikakve zemaljske brige. Veći stupanj blaženstva bi za njega na Zemlji bio nepodnošljiv, dok on još treba ispunjati zemaljske obaveze, i stoga je aktivan u životu. U duhovnom kraljevstvu međutim, spada svaka ograda između Mene i Mojih stvorenja. Onda dolazi do blaženog sjedinjenja praćenog nezamislivim svjetlosnim zračenjem, koje biće iznova premješta u prvobitno stanje, u kojem je ono moglo slobodno stvarati i oblikovati prema svojoj volji. A, ovo stanje je cilj svakog stvorenja, čemu bih mu Ja želio pomoći. Vi možete doseći ovaj cilj jedino kroz prisnu (iskrenu, duboku) vezu sa Mnom u Duhu i u Istini, i to je duhovno zajedništvo, kojemu trebate težiti samo u vašem srcu, za što ne trebate vanjske oznake i običaje, jer ovaj čin združivanja sa Mnom zahtijeva jedino sjedinjenje duhovne iskre u vama sa Očevim Duhom od vječnosti, a ovo sjedinjenje se može dogoditi jedino u srcu, na svakom mjestu i u svako vrijeme… gdje god srce istinski užareno od Ljubavi žudi k Meni, tamo ću Ja i biti, i vjenčat ću Se sa ovim srcem.

AMEN

Spread the Truth