Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4803 (Utjelovljenje mnogih svjetlosnih bića tijekom posljednjih dana…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4803, 24 Prosinac 1949

UTJELOVLJENJE MNOGIH SVJETLOSNIH BIĆA TIJEKOM POSLJEDNJIH DANA…

Zemaljski svijet također pomaže svjetlosnim bićima da postignu savršenstvo. Jer on nudi najviše prilika za postignuće dijete-štva Božjeg, kojeg čak svjetlosno biće može jedino postići posredstvom življenja u tijelu na ovoj Zemlji. U tom slučaju, međutim, njihov život na Zemlji kao ljudsko biće ne zahtijeva viši razvoj u stanju prisile (što znači, prolaženje u rastavljenom stanju kroz tri kraljevstva prirode), namjesto toga prosvijetljena duša može direktno sebe utjeloviti (riječ ukazuje na ‘uzimanje muškog ili ženskog spola’) kako bi onda donijela svoju slobodnu odluku volje, zbog čega će često biti bolno i nemilice kušana. Opet i iznova svjetlosna bića će sići na Zemlju, i mnoga takva utjelovljenja će biti posebice dozvoljena tijekom posljednjih dana prije Kraja, budući da baš ovo teško vrijeme života na Zemlji jamči najviši stupanj zrelosti, dok će zabludjeli ljudi također potrebovati duhovne vođe, što jedino ljudi utjelovljeni kao svjetlosna bića mogu postati.

Isus Krist je, također, bio jedna takva svjetlosna duša koja je prihvatila veliku i svetu misiju koja je postavila najveće zahtjeve pred volju ljudskog bića. Njegova je duša zasigurno bila savršena kada je ušla na ovu Zemlju; unatoč tome, ovaj stupanj svjetla nije imao utjecaj na zemaljski život Isusa čovjeka (Filipljanima 2:6, 7), ili bi to obezvrijedilo Njegovu misiju, iskupljenje čovječanstva. Uvjeti nametnuti ljudskom biću kao takvom su bili iznimno teški… Poput svakog drugog ljudskog bića On je trebao nadvladati tjelesne želje i žudnje, koje su bile iznimno snažno razvijene unutar njega i stoga su zahtijevale iznimnu samo-kontrolu i suzdržavanje. Njegova duša se bila trebala oduprijeti ogromnim kušnjama, kao ljudsko biće Isus se trebao neprestano boriti protiv Sebe samog tijekom njegovih mlađih godina. I prema tome Njegova Ljubav, blagost i strpljenje su trebali biti cijenjeni daleko više nego oni kod blage i strasti lišene osobe koja ne treba nadvladati ništa budući ga malo toga ili ništa privlači. Svjetlosna duša je znala za njegovu misiju od početka i putovala njezinom zemaljskom stazom kada je to bilo prijeko potrebno radi nedaće čovječanstva… Stoga je Isus došao na svijet u vrijeme kada je ljudska tjelesna pohotljivost bila postala izobilna i ljudi su bili u potrebi da im bude dan jedan primjer da bi, i kako, bilo moguće sprovesti kontrolu nad njihovim tjelesnim žudnjama.

Sve, pa čak i najteže, moguće je sa snagom Ljubavi… Ništa ne postoji što ljudsko biće koje živi život Ljubavi ne može nadvladati. Sama Ljubav je snaga i stoga može oblikovati slobodnu volju da postane nevjerojatno snažna tako da je osobi sve moguće. Ako je, prema tome, jedan izvanredno veliki broj svjetlosnih bića utjelovljen na Zemlji tijekom vremena Kraja, onda će njima svima biti dana misija koja zahtijeva Ljubav i voljnu snagu. Međutim, sve ove duše imaju isto zajedničko: da šire Božansku Riječ među ljudima. Jer upućene duše njima iznova opet otvaraju znanje, to jest, ono je iznova prizvano u njihovo pamćenje, i oni se osjećaju nagnani predati znanje dalje njihovim bližnjim ljudskim bićia koji žive u duhovnoj tami. I stoga karakteristika onih odgore počiva u činjenici da oni gorljivo sudjeluju u razdjeljivanju Božanske Riječi, ali, obratite pažnju molim vas… Riječi koja ima izvorište u duhovnom krljevstvu… Učenje Ljubavi kojeg je Isus Krist proglasio na Zemlji je bila Riječ Božja izgovorena kroz Isusa i ostati će to za cijelu vječnost. I ovo učenje Ljubavi bi trebalo i mora uvijek biti spomenuto gdje osoba želi zastupati Boga. Stoga utjelovljena svjetlosna duša jedino nalaze zemaljsku sreću tako što šire Božansko učenje Ljubavi, i oni su Božji istinski predstavnici na Zemlji. Štogod je naučavano izvan ovog učenja je ljudsko djelo. I svjetlosne duše će uvijek žudjeti poduzeti akciju protiv takvih učenja, što će se u posljednjim danima, događati vrlo često.

AMEN

Spread the Truth