Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4802 (Kristov silazak na Zemlju i razlog…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4802, 24 Prosinac 1949

KRISTOV SILAZAK NA ZEMLJU I RAZLOG…

Moj silazak na Zemlju je bio nužan budući su ljudi, Moje žive tvorevine, trpljeli ogromnu nevolju zbog njihove vlastite pogreške. Međutim, Moja Očinska Ljubav im nije željela dopustiti da propadnu. Pored toga, Moj je protivnik revoltirao protiv Mene utoliko što je potpuno kontrolirao Moje tvorevine, koje je njegova volja zasigurno stvorila ali unatoč tome sa Mojom snagom, i učinkovito im je negirao slobodu volje tako što je slabio Moje žive tvorevine toliko da one više nisu bile sposobne koristiti njihovu slobodnu volju ispravno, to jest, na način koji je Meni udovoljavao. I stoga Sam želio pomoći Mojim slabim tvorevinama u njihovoj očajničkoj potrebi… Ova nevolja nije jedino važila za njihov zemaljski život, ova bi nevolja trajala zauvijek da im nisam došao pomoći. Sažalio Sam se na Moje žive tvorevine premda su se one okrenule od Mene njihovom vlastitom slobodnom voljom… Međutim, činjenica da je njihova volja bila toliko izuzetno slaba da je bila kontrolirana od strane Mojega protivnika je samo bilo rezultat njihova nedostatka Ljubavi… Ljubav je snaga i učvršćuje volju da se odupre napadima od strane neprijatelja duše. Gdjegod Ljubav postoji nema opasnosti da se padne plijenom protivniku budući prisustvo Ljubavi demonstrira također Moje prisustvo. Ali u vrijeme Mojega dolaska na svijet ljudi su bili potpuno bez Ljubavi… osim nekolicine kojima Sam došao da im posebice pomognem, tako da ih njihovo potpuno okrutno okruženje ne bi vodilo do njihova uništenja. Sišao Sam ovoj nekolicini budući su oni bili pod velikim pritiskom i zazivali su Me u njihovoj nevolji. Pa ipak čak je njihova vjera postala slaba, nitko nije upostavio vezu sa njihovom Stvoriteljem i Ocem od vječnosti tako da Sam Ja bio sposoban zvučno Sebe njemu izraziti. Gdje Ljubav nije postojala. Vjera je nedostajala i Moj protivnik je ubrao veliku žetvu, jer njegova je aktivnost čak lišila nekolicinu njihove vjere u Mene, u Moju Ljubav, mudrosti i moć… I stoga Sam Ja Osobno došao na svijet… Ljudsko tijelo Me primilo budući Sam želio pomoći ljudima kao ljudsko biće kako bi im osigurao dokaz da je čovjek sposoban pristupiti Mi i sjediniti se sa Mnom ako osnaži njegovu volju kroz Ljubav i onda se promišljeno bori protiv neprijatelja njegove duše, Mojeg protivnika. Moje je tijelo bilo isključivo ljudsko ali je bilo nastanjeno sa svjetlosnom dušom koja, međutim, inicijalno nije imala prošlog pamćenja sve dok se nije odvilo sjedinjenje sa Mnom kroz Ljubav. Jedino onda je duša prepoznala sebe i Svoju misiju. Isus, čovjek, se bio sjedinio sa Mnom kroz Ljubav, jer Ljubav je snaga, ona je Moja temeljna supstanca (1 Ivanova 4:8, 16), ona je Božanstvo koje prožima sve, otud je također oblikovala ljudsko biće Isusa u Božansko Bižće Koje je bilo moralo biti puno snage, moći i mudrosti.

Stoga Sam Ja ušao u ljudsku formu nakon što je ona sebe oblikovala kroz Ljubav u jedno prebivalište za Vječno Božanstvo. Vi ljudi ćete naći teškim razumjeti ovu enigmu sve dok vam i dalje nedostaje Ljubavi, ipak gdje Ljubav postoji tamo je također svjetlo… tamo je gdje Ja Osobno mogu djelovati i prosvjetliti vaš duh… Ja Sam došao Mojim Vlastitima i oni Me nisu (po)znali… Međutim, Ja Sam im želio Sebe otkriti i prema tome Sam ih morao prosvjetliti s obzirom na to zašto su bili u mraku, zašto Me nisu prepoznali i zašto su bili u velikoj opasnosti. I prema tome Sam podučio ljude kroz čovjeka Isusa. Donio Sam im Moju Riječ koju oni sami više nisu bili sposobni čuti ali koju je čovjek Isus čuo, budući je usljed Njegove Ljubavi On dopustio Meni da budem prisutan u Njemu… Jer Moje prisustvo znači da vi ljudi možete čuti Moj glas. Otud, vi Me možete čuti jedino ako promjenite vašu prirodu kroz Ljubav, ako vaša Ljubav dozvoli Moje prisustvo… Ako je Ljubav unutar vas, vi ste snažni i više se ne trebate plašiti Mojega neprijatelja koji vas namjerava uništiti. Ja Sam morao doći na Zemlju budući je vama nedostajalo ovo znanje i Ja Sam vas želio obavijestiti o njemu iznova. I to je zašto Ja opet dolazim Mojim vlastitima, jer još jednom je ogromna nevolja, još jednom Me ljudi ne prepoznaju, Moj protivnik je iznova u čvrstoj kontroli nad njima i jedino Me nekolicina zazivaju za pomoć. I Ja uslišujem Njihovu molitvu i nalazim se sred onih koji žele biti Moji Vlastiti. Ja im podarujem Moju Riječ… osim što Ja nisam fizički među njima nego Sam sa njima u duhu, kao što Sam obećao (Matej 28:20). Međutim, Ja ću se vratiti na Zemlju i dohvatiti Moje vlastite u Moje kraljevstvo (1 Solunjanima 4:16, 17)… Jer aktivnost protivnika izmiče kontroli, stoga je došlo vrijeme za njega da opet bude zavezan, došlo je vrijeme da koze budu rastavljene od ovaca… Vrijeme je kraja, o kojem je zapisano kako ću Ja doći na oblacima da bi sudio žive i mrtve. Ipak Ja ću biti prisutan svakome tko ostane u Ljubavi, on se neće morati bojati posljednjeg Suda, Ja ću opet biti njegov Iskupitelj iz najveće nevolje, Spasitelj, Koji će doći odgore kada Sotona vjeruje kako je pobjedio u njegovoj igri… I on će biti zavezan u okove tako da će mir nadoći na one ljude koji su dobre volje.

AMEN

Spread the Truth