Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4786 (Postoji samo jedna Istina… Osjećaj srca…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4786, 23 Studeni 1949

POSTOJI SAMO JEDNA ISTINA… OSJEĆAJ SRCA…

Vi ste zasigurno slobodni priključiti se bilo kojoj školi razmišljanja, ipak uvijek morate imati na umu kako postoji samo jedna Istina, da, pošto različite škole razmišljanja također naučavaju različite doktrine, jedino jedna može biti istinita, prema tome ispitivanje nikada ne bi trebalo biti izbjegnuto, kojeg svatko može sprovesti ako to iskreno želi. Istina je zajamčena gdje su Božanska Otkrovenja prenešena na Zemlju; prema tome ona uvijek mogu biti iskorištena radi poređenja. A Istina jedino postoji gdje se ona slaže sa učenjima Božanski dodijeljene Riječi. Međutim, ako direktno Otkrovenje nije dostupno radi poređenja, onda je apsolutno nužno zamoliti Boga za pomoć, u kojem slučaju će ljudsko biće sigurno donijeti ispravnu odluku, to jest, on će ili odlučiti za ili će pak odbaciti što ga njegova škola razmišljanja obavezuje vjerovati… Iskrena žudnja za upoznavanjem Istine i molitva Bogu u duhu i Istini mu osigurava da će ispravno prepoznati što je Istina a što pogreška. I njegovo će ga srce bilo ohrabriti ili upozoriti protiv pripojenja školi razmišljanja, ali on također mora obratiti pažnju na njegov osjećaj a ne djelovati protiv njega.

Ni jedna duhovna organizacija na Zemlji nije lišena pogreške, pošto će Čista Istina, koja je početno motvirala utemeljitelja da ju zastupa i pridobije bližnja ljudska bića, biti opet i iznova promijenjena od strane ljudi. To je zašto će svaki tražitelj u svim školama razmišljanja doživjeti dvojbe, i to iz dobrog razloga, tako da će ganjati samu Istinu, i, kroz iskrenu odlučnost i u povezanosti sa Bogom kroz molitvu i dobrodušnu aktivnost, probuditi Duha u njemu, koji će ga onda podučiti istinski i uvesti ga u istinito znanje. Osoba prema tome može pronaći Istinu u bilo kojem duhovnom pokretu pod uvjetom da ju on istinski želi. Međutim, slijepi vođa neće biti vrlo blagotvoran; on će takođe zavesti svakog tko mu je povjeren sve dok on sam nije svojom vlastitom voljom stekao sposobnost vidjeti. Ali osoba koja nije izvukla njegovu mudrost iz Božanskih Otkrovenja je slijepi vođa… slijepi vođa je netko tko je opet primio njegovo znanje od isto tako slabovidnih ljudi i pri tom nije postao prosvijetljen nego putuje njegovom stazom u istoj tami kao ranije. Bog se brine za svakog tko žudi Istinu. Nedostatak znanja, i mračno duhovno stanje mogu biti nađeni jedino gdje žudnja za Istinom ne postoji budući je ovo preduvjet za Boga, kao davatelja Istine i kao same vječne Istine, da Sebe otkrije osobi, jer svakome tko ju žudi će Istina biti ponuđena.

AMEN

Spread the Truth