Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4783 (Vidljivo pojavljivanje Gospoda…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4783, 19 Studeni 1949

VIDLJIVO POJAVLJIVANJE GOSPODA…

Ja želim dati onima od vas koji ste Moji Vlastiti znak prije nego interveniram u svjetovnim događajima poradi spasenja zabludjelih duša. Ja vam želim priskrbiti dokaz da će se sva Moja proglašenja obistiniti, i Ja želim Sebe otkriti svakome od vas na različiti način. Unatoč tome, budna osoba će znati da Sam to Ja Koji mu prilazim, premda odabirem za Sebe formu koja sebe prilagođava njezinom okruženju, koja neće ostavljati utisak kako je neobična. Ja želim doći svakome tko Mi želi biti u službi i brine se da se Moja Riječ distribuira. Ja osobno vam želim doći kako bi osnažio vašu vjeru, tako da možete izdržati nadolazeće događaje mirno i sabrano i biti sposobni pripomoći vašim bližnjim ljudskim bićima. Jer vi, Moje sluge, morate ostati mirni i razumni u općem metežu kako bi osigurali utjehu i pomoć gdje je nevolja velika i pomoć potrebna. Svatko tko Me odmah prepozna će se osjećati blaženo sretnim u Mojem prisustvu i prihvatiti svaku Riječ od Mene kao dar bezgranične Ljubavi, i njegovo srce će se jednako zapaliti sa Ljubavlju, Moja snaga će utjecati u njega tako da bi on mogao ostvariti sve ako bi to htio. Međutim, neće Me svatko odmah prepoznati, ipak neki će osjetiti kako im specijalna osoba govori čije Riječi oni prihvaćaju kao apsolutnu Istinu. I jedino na kraju će Me oni prepoznati u trenutku i klicati će i, ako Sam ih napustio, slaviti Me budući ću unatoč tome ostati kao jedna neizbrisiva slika u srce onoga kojeg Sam počastio (u smislu: pružio užitak) Svojim prisustvom. Time će Me oni opet pronaći u njihovu srcu premda im Ja više nisam fizički vidljiv, tako da će biti neprestano sposobni crspsti snagu otud (ili ‘iz toga’) i marljivo ostvariti rad za Moje kraljevstvo nakon što Sam progovorio odgore što će rezultirati u jakoj nevolji za ljude (= ovo se odnosi na udarac zvijezde u Zemlju tj. veliku prirodnu katastrofu). Onda će puno posla biti u pričuvi za Moje Vlastite i Ja Osobno ću im pomoći, Ja Osobno ću govoriti kroz Moje Vlastite svima onima koji Me žele čuti i dati pouzdanje Riječima Mojih Vlastitih. Ja ću im govoriti, i vi ćete svjedočiti za Mene, vi ćete spomenuti Moje pojavljivanje i sa živim Riječima izraziti što osjećate za Mene u vašem srcu.

Vi ćete mnoge pridobiti, budući će na vidiku velike nevolje ljudi biti zahvalni za svako objašnjenje, utjehu i pomoć. Vi ćete  raditi za Mene i Moje Kraljevstvo budući ćete se osjećati nagnanima od strane Mene, Koji boravim u vašem srcu i Kojega više nikada nećete izgubiti jednom kada ste Ga vidjeli. Ja nikada neću napustiti ono što je postalo Moje Vlastito, to je zašto ću Ja doći Mojim Vlastitima tijekom posljednjih dana prije kraja, i oni će Me prepoznati budući će im Ljubav reći tko Sam Ja. I njihovo će blaženstvo biti sukladno njihovom stupnju Ljubavi kada Me ugledaju. Svatko tko gleda u Moje oči će biti preplavljen od strane jedne neusporedive senzacije blaženstva, tako da će on u Meni prepoznati više od čovjeka/osobe. Treba priznati, netko tko je slab u vjeri i Ljubavi i unatoč tome želi stremiti spram Mene, Me neće smjesta prepoznati, ipak Moje će Riječi dodirnuti njegovo srce i zapaliti vatru Ljubavi u njemu. Onda će Me on prepoznati, ponekad jedino nakon što Sam ga napustio i više mu nisam fizički blizu. Ja Sam među vama kao ljudsko biće, ipak Ja jedino odabirem pokrov za Sebe tako da Me možete vidjeti i razlažem ga isto tako brzo opet kako bi bio nevidljiv za vas. I stoga želim dati snagu svima vama, tako da ćete Mi ostati vjerni i ustrajati sve do kraja. Biti će potrebna ogromna snaga, koju bi vi bili nesposobni priskrbiti sami. Međutim, Ja znam Moje Vlastite i više ih neću ostaviti Mojem protivniku. Prema tome, imajte vjeru u uvijek očekujte Moju pomoć. Što je veća nevolja, to ću vam Ja biti bliže, i vi ćete Me ugledati fizički. Ali onda ćete znati kako je čas blizu kada ću Ja Sebe otkriti svima onima koji ne žele vjerovati i nisu svjesni približavajućeg kraja. Onda će vrijeme koje Sam namijenio za iskupljenje ljudi uskoro isteći… i biti će popraćeno sa danom kraja i sa Posljednjim Sudom, kao što je proglašeno u Riječi i Pismu.

AMEN

Spread the Truth