Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4774 (Značenje razdoblja… Kristovo utjelovljenje na Zemlji…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4774, 6 Studeni 1949

ZNAČENJE RAZDOBLJA… KRISTOVO UTJELOVLJENJE NA ZEMLJI…

Uvelike značajno razdoblje, koje je započelo nakon Poplave i u stvarnosti je jedinstveno, sada dolazi do kraja. Jer Bog Osobno je sišao na Zemlju tijekom ovog razdoblja da bi ukazao ljudima sigurnu stazu, budući su oni bili neuspješni, budući više nisu bili svjesni značenja njihova zemaljskog napretka kao ljudskih bića i bili su učinili besmislenim što je moglo biti izuzetno uspješno… budući oni nisu koristili njihov zemaljski život za viši razvoj njihove duše. Bog je utjelovio Sebe kao ljudsko biće na Zemlji tijekom ovog vremena; On je uzeo tijelo i time živio kao ljudsko biće među ljudima. On je ostvario što su ljudi dosad bili nesposobni postići, On je razdvojio Sebe od ljudske prirode i dobrovoljno stremio spram Boga. Pogrešno je pretpostaviti da je Božanstvo u čovjeku Isusu Njega štitilo od ljudskih neuspjeha i ljudskih emocija; naprotiv tome, On im se bio morao suprotstaviti posebice žestoko a ipak je bio pobjedonosan, budući Mu je Ljubav dala snagu i budući je Njegova volja bila iznimno snažna kroz Ljubav.

Otud, On je osigurao čovječanstvu dokaz da je moguće razviti sebe kroz Ljubav u Bogu-nalik biće, što je zadatak svakog ljudskog bića i prema tome značenje i svrha samog zemaljskog života. On je osigurao dokaz kao ljudsko biće i Božanstvo je ujedinilo Sebe sa Njime, budući je Isus, čovjek, Sebe oblikovao u Ljubav. Ovaj se čin, prema tome, dogodio u skladu sa Božanskom odlukom tijekom ovog razdoblja, i cijeli je svemir sudjelovao u njemu… Sva ljudska bića prije i nakon Božje ljudske manifestacije na ovoj Zemlji dijele blagoslove čina Spasenja, koji je bio ostvaren od strane ljudskog bića Isusa u ime svih bića u vječnosti. A ipak, čak će ovo razdoblje dokončati, budući čovječanstvo kompletno zanemaruje Kristov čin Spasenja i prema tome ne traži pomoć kako bi ispunilo svrhu zemaljskog života. Nema druge opcije za ovu ljudsku rasu budući oni odbacuju najbolji put, to jest, oni ga zanemaruju. Time će jedno iznimno važno razdoblje dokončati a ipak njegovo značenje nije prepoznato.

Unatoč tome, čin Spasenja ostaje učinkovit, isto tako, blagoslovi čina Spasenja neće nikada postati neučinkoviti; Kristovo učenje, čista Riječ Božja, će biti vječita i prenijeta preko u novo doba, pa iako će stara Zemlja dezintegrirati, utoliko što će cjelokupna površina biti transformirana i nijedna od tvorevina na staroj Zemlji neće ostati. Isus Krist, Sin Božji i Iskupitelj svijeta, će ostati savršeni primjer duhovnog razvoja, Njegova Božanska Riječ će onda također biti nanovo podučavana. Ona će biti učinjena dostupna ljudima Nove Zemlje kroz osobni kontakt sa duhovnim svijetom svjetla, baš kao is a Bogom Osobno, Koji će ostati kao Otac među Njegovom djecom koja su se zaputila Kristovom stazom i na taj način su sebe također promijenili u Ljubav. Bog, Vječna Ljubav, će sa njima djelovati međusobno poput oca sa njegovom djecom. I ovim ljudskim bićima Nove Zemlje je njihovo blaženstvo bilo kupljeno od strane Isusa Krista kroz Njegovu Krv, kroz Njegovu smrt na Križu.

AMEN

Spread the Truth