Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4773 (Reformatori…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4773, 5 Studeni 1949

REFORMATORI…

Uvijek je bilo ljudi koji su žudjeli Istinu i bili su blizu Meni u vrlodubokoj Ljubavi, koji su vrlo brzo shvatili da je čisto učenje koje je poteklo iz Mene bilo uprljano, jer oni koji su željeli Istinu su također prepoznali pogrešku i skretanje od Čiste Istine. Čovjek koji Me ljubi zna da je Moja Riječ Božanska ali on također prepoznaje sva obmanjujuća učenja kao ljudski rad budući Ljubav spram Mene i žudnja za Istinom izoštruju njegov razum i percepciju. I prema tome protiv pogreške/zablude se neprestano vodila borba, to jest, opet i iznova su ljudska bića pokušala ispraviti što je bilo pogrešno i posljedično se pojavili kao reformatori, susrećući se sa neprijateljstvom od strane onih koji nisu mogli sebe razdvojiti od pogreške i branili su je kao Božju Riječ. I Ja Sam uvijek bio sa njima utoliko što Sam im se pridružio u borbi protiv pogreške/zablude, stoga Sam Ja Osobno govorio kroz ove ljude svakome tko ih je slušao. I uvijek je bilo ljudi koji su entuzijastično apsorbirali što su im prijašnji priopćili, koji su to priznali i sami gorljivo podržavali.

Tako je svaki reformator pronašao njegove sljedbenike što je rezultiralo u ‘podjeli crkve…’ to jest crkva koja je tvrdila kako je bila utemeljena od strane Mene je doživjela česte promjene budući je inzistirala na tome da se drži doktrina koje su bile prepoznate kao pogrešne i njezini članovi koji su je napustili su slijedili njihovu vlastitu školu razmišljanja formirajući drugu crkvu, koja je iznova tvrdila kako je Moja crkva. Utemeljitelji ove crkve su doista bili prosvjetljeni od strane Mojega Duha budući su oni tražili Istinu iz Ljubavi spram Mene. Međutim, njihovi sljedbenici nisu uvijek tražili ili zahtjevali Istinu, namjesto toga njihova odbojnost prema prvoj crkvi ih je nagnala da slijede drugu. I sada je to opet isto: Jedino ljudsko biće koje ozbiljno traži i zahtjeva Istinu će Ju pronaći, jer Ja ću Sebe otkriti njemu i on će uvijek znati o Mojem učenju kojeg Sam propovijedao ljudima tijekom vremena Mojeg zemaljskog života. Moj Duh će uvijek prosvjetliti ljude koji, u njihovoj žudnji za Istinom, mole za prosvjetljenje duha.

AMEN

Spread the Truth