Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4764 (Nevolja-ispit vjere… Bog pokriva potrebe tijela…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4764, 25 Listopad 1949

NEVOLJA – ISPIT VJERE… BOG POKRIVA POTREBE TIJELA…

Vama sve može biti oduzeto, ali vi se ne trebate bojati, samo ako vi sebe Meni povjerite. Sve proizlazi iz Mene, i stoga vam Ja i mogu u bilo koje vrijeme iznova dati ono što vam je potrebno za održavanje života. No, vi ne smijete misliti jedino na svoje tijelo, nego samo paziti na to da vi dušu ne ostavite u nevolji, jer jedino poradi nje vama prilazi nevolja tijela. Ali, tko spas svoje duše pretpostavi svim tjelesnim potrebama, Ja ga neću ostaviti u nevolji duše i tijela, i stoga njega ni ne treba opterećivati nikakva briga o zemaljskim stvarima. Jer, Ja uvijek znam što njemu nedostaje i dajem mu u pravo vrijeme. I stoga se ne bojte, ako zapadnete u nevolju koja vam izgleda nepremostivom, znajte da sam Ja uvijek u pripravnosti, i jedino zbog vas samih vi morate proći ispit vjere, prije nego Ja interveniram. Ne bojte se, već samo vjerujte (Marko 5:36), i tako dopustite Meni da djelujem za vas… Ono što vam se događa, proces je izbavljenja najsigurnijeg učinka, i čim vi sada tako promatrate vaš cijeli život, svaki strah mora odstupiti od vas, budući sam Ja Onaj Koji vas želi učiniti Svojom djecom, i zato vam je dao život. Ako vi dakle, u Meni prepoznajete svojega Oca, vi sebe možete pouzdano povjeriti Meni, u čvrstoj vjeri da Otac pomaže Svojoj djeci gdje god je to potrebno. No, Ja vam na to ukazujem, tako da vi ne očajavate (ne klonete duhom) u danima nevolje, da vi ne budete zabrinuti, nego da puni vjere samo podignete oči Onome od Kojeg vam dolazi pomoć. I, On će vam pomoći, budući ste vi Njegova djeca, i budući Otac ljubi Svoju djecu, te im ovu Ljubav nikada neće uskratiti.

AMEN

Spread the Truth