Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4760 (Dokaz najavama… Naznaka spektakla…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4760, 17 Listopad 1949

DOKAZ NAJAVAMA… NAZNAKA SPEKTAKLA…


Vrijeme će vam donijeti dokaz, da vi možete pokloniti vjeru Mojim Riječima koje su vam najavile ono što dolazi, i da vi stoga, također možete prihvatiti za Istinu, ono čemu Sam vas Ja podučio kroz prijenos Moje Riječi. Vrijeme će vam zatim potvrditi, da zabludu treba tražiti, tamo gdje treba biti zastupljena Istina, budući će biti očigledno, da vam Ja dajem znak… Moje djelovanje će se tako jasno očitovati, da više neće moći opstati nikakva sumnjao tome što Ja osuđujem, a što Ja blagoslivljam. Ja ću sasvim očigledno (vidljivo) zaštititi Moje, dok ću ono što Mi je neprijateljski nastrojeno, Ja uništiti. Trajat će još samo kratko vrijeme, prije nego svijet doživi jedan spektakl (prizor) koji dokazuje Mene i Moje djelovanje, jer će pažnju sviju skrenuti na Mene, budući će oči svijeta biti usmjerene tamo gdje ću Ja govoriti, na zaprepaštenje ljudi i očitu zaštitu Mojih. Vi ćete doživjeti da će se raskrinkati jedna zabluda, da će se srušiti jedno prijestolje, koje je izgledalo sigurno. Ja Sam vam to najavio, no vi to ne želite vjerovati… i stoga će vas to iznenaditi, te onda trebate jedino obratiti pažnju na ono što ćete čuti, jer će vam to mnogo toga razjasniti. Ja ću govoriti ljudima koji se drugačije ne dozvoljavaju podučiti, Ja ću im objaviti Moju volju, iako na bolan način, jer će to snažno uzdrmati njihovu vjeru, ipak, to može biti iznimno dobro za njihove duše, budući kroz to oni mogu stići do Istine, koju trebaju za duševno sazrijevanje. Raskoš i blještavilo međutim, njima neće donijeti Istinu, raskoš i blještavilo će proći, jer će ono što Ja šaljem ljudima uništiti izvanjsko, i jedino onome tko posjeduje suštinu, ništa ne može oduzeti vjeru. On će doduše sve izvanjsko vidjeti propalim (uništenim, srušenim), ali će u srcu samo Mene pozvati, i Ja ću mu pomoći u svakom trenutku, tako da ljudi trebaju prepoznati, kako Ja blagoslivljam dobru volju onih koji u Meni vide njihovog Oca, i stoga jedino Moju volju vrše.

AMEN

Spread the Truth