Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4756 (Predodređeni kurs život… Hirovi i sudbine… Božja Ljubav…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4756, 8 Listopad 1949

PREDODREĐENI KURS ŽIVOTA… HIROVI SUDBINE… BOŽJA LJUBAV…

Svaka zemaljska briga nestaje ako vjerujete u Mene. Čim vi priznate Kontrolora zemaljske sudbine morate također biti sigurni kako ovaj Kontrolor (po)zna(je) sve postavljene uvjete i da ih je uračunao kada je, u Njegovoj mudrosti, odlučio zemaljsku sudbinu svakog čovjeka. Otud, sve što snađe ljudsko biće ima svoj uzrok, svoj razlog i svrhu. Svrha je uvijek ostvarivanje psihološke zrelosti što, međutim, često može prosljediti bez protivljenja/zapreka. Protivljenja/zapreke su oni neugodni trenuci koje ljudsko biće ukratko opisuje kao hirove sudbine. Posljedično tome, čovjek će također trebati istrpjeti ono što on racionalno osuđuje/proklinje budući mu to ne odgovara. To je, međutim, nužno za čovjekov viši razvoj i to će uvijek ponovno otići, to će sebe učinkovito ukloniti kroz Moju volju, iako je čovjek obično mišljenja kako je on osobno pridonio uklanjanju onog što mu se čini neugodnim. Sve se odvija u skladu sa Mojom vječnom odlukom, i ako vi stoga uzmete u obzir kako je svaki događaj u vašem zemaljskom životu bio predodređen do najsitnijeg detalja, da je čak vaša fizička potreba bila planirana od početka, vi morate shvatiti da ne možete promijeniti ništa i kako je stoga svaka briga nepotrebna, pošto će se sve ionako morati dogoditi u skladu sa Mojom voljom. I ako vi vjerujete u Moju ljubav i mudrost vi ćete također znati kako je za vas sve dobro, budući vi, kao Moje žive tvorevine, također posjedujete Moju ljubav i ova ljubav odlučuje vaš kurs života kako bi vas naučila da postanete Mojom istinskom djecom. I zato vi jedino trebate sebe predati Meni, time ponizno otrpjeti štogod vam pošaljem, onda vas nikakva briga neće opterećivati, jer ću je Ja odnijeti od vas kada vam više ne bude potrebna, i pošto ništa što vam nadođe neće zauvijek trajati već će se uskoro opet riješiti. I ako vaša patnja duže traje, onda je ona nužna za vašu dušu i za vas bi bilo štetno ako bi Ja vašu žalost prerano otklonio. Vjerujte u Mene i imajte u Mene povjerenja, i ako ste opterećeni sa problemom onda ga Meni povjerite… Moja ljubav može sve odvratiti od vas i ona će to doista i učiniti, jer otac će uvijek dati njegovu djetetu tako da će ono biti sretno. Ipak onda morate doista prići Ocu poput djece… morate vjerovati u Mene i podariti Mi svu vašu ljubav… Onda će cilj biti ostvaren na zemlji i vi nećete potrebovati niti nevolju niti patnju kako bi vaše duše potpuno sazrijele.

AMEN

Spread the Truth