Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4752 (Obožavanje majke Božje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4752, 2 Listopad 1949

OBOŽAVANJE MAJKE BOŽJE…

Sva vaša duhovna pitanja će biti odgovorena pošto to, ondje gdje se istina mora razlikovati od neistine, pridonosi/pomaže razjašnjenju/rasvjetljavanju, ali (sve to) pod preduvjetom da je vama uistinu stalo pronaći čistu istinu. Jer kada vas vodi žudnja/težnja da potvrdite već postojeća mišljenja (ili ‘poglede’), onda niste prijemčivi za čistu istinu.

Majka Moga fizičkog/zemaljskog tijela je još od vječnosti bila odabrana za to da postane majka Spasitelja čovječanstva. Ona je posjedovala prosvjetljenu dušu koja se utjelovila na zemlji (baš) zbog te uzvišene misije, te je (kao takva) bila, ako je usporedimo sa njenim zemaljskim sestrama, čista i savršena. Ali i pored toga je ona, kako bi dosegla najviši (mogući) cilj, – potpuno sjedinjenje sa Mnom, morala proći težak životni put. Sa ispunjenjem te svoje misije je ona stekla pravo da je u duhovnom kraljevstvu smatraju za ‘naj-svetije biće’, pošto je kroz patnju koju je morala izdržati na Zemlji postala ‘slikom i naličjem’ Boga. Kroz svoju ljubav prema Meni je bila dovedena u takvo stanje patnje koje joj je omogućilo da se i njezino fizičko tijelo produhovilo. Tako je ona postala svijetleći primjer majke koja zbog svog djeteta podnosi najveću/najdublju patnju/muku/žalost.

Pa ipak, kult koji je u svezi s njom stvoren od strane ljudi (ili ‘to što je ljudi obožavaju kao Boga’), nije u skladu s Mojom voljom, jer iako je bila majka Moga zemaljskoga tijela, u duhovnom kraljevstvu je ona (‘samo’) svjetlosno biće, prepuno ljubavi i mudrosti koje želi pomoći ljudima da se približe svjetlu i blaženstvu.

U duhovnom svijetu je blaženstvo moguće jedino u sjedinjenju sa Mnom, a to (sjedinjenje) duša može postići jedino svjesnom težnjom za takvim sjedinjenjem (ili ‘takvom unijom’). Stoga, misli onoga koji želi postignuti blaženstvo moraju biti ispunjene jedino sa Mnom. On to sjedinjenje sa Mnom mora tražiti svojom slobodnom voljom, bez utjecaja duhovnih sila jer, ako bi tim silama to bilo dozvoljeno, svaki bi čovjek osjećao njihov utjecaj, pošto je prevelika njihova ljubav prema ljudima kojima žele pomoći.

Duša se svojom vlastitom slobodnom voljom odmetnula od Mene, i ona se svojom vlastitom slobodnom voljom mora i vratiti k Meni. Svaki utjecaj od strane svjetlosnih bića bi ograničavao (čovjekovu) slobodnu volju. Akcija slobodne volje se sastoji u dobrovoljnoj težnji te volje prema Meni, ka sjedinjenju sa Mnom, i takva težnja će na sve moguće načine biti podržavana od strane svjetlosnih bića. Međutim, bilo kakva vrsta obožavanja/klanjanja tim bićima je krivo usmjerena ‘težnja/volja’. Svjetlosna bića se nalaze u ljubavi prema Meni, oni obožavaju i slave samo Mene i ne žele prihvatiti nikakvu vrstu obožavanja pošto znaju da sam Ja Biće Koje najviše zaslužuje (ili ‘Kojem jedinom pripada’) obožavanje.

Onaj koji na ispravan način razumije odnos koji prema Meni (ili ‘sa Mnom’) imaju svjetlosna bića čija se ljubav prema Meni rasplamslala u blistavu vatru, će također spoznati/shvatiti koliko je pogrešno razmišljanje onih ljudi koji se na takav način klanjaju (ili ‘koji na takav način obožavaju’) Majci Božjoj. Oni će također razumjeti da to ne može biti Moja volja, jer na taj način ljudi za sebe stvaraju određenu vrstu ‘drugog Boga’, biće kojem oni ukazuju štovanje koje ono (= to biće) ne želi prihvatiti. Čovjek bi, sa ciljem da bi postignuo/ostvario svoj cilj na Zemlji, trebao neprestano težiti sjedinjenju (jedino) sa Mnom.

AMEN

Spread the Truth