Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4751 (Širenje učenja Ljubavi zadatak slugu Božjih…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4751, 1 Listopada 1949

ŠIRENJE UČENJA LJUBAVI ZADATAK SLUGU BOŽJIH ….

Ja sam vas primio u službu jer mi je poznata vaša volja, vaša sposobnost da budete aktivni po Mom nalogu. Tako da vas sada podučavam kako bi mogli dobro vršiti vašu službu, obrazujem vas za vašu aktivnost. Samo jedno kratko vrijeme vi ste Moji učenici, a onda je dovoljno vaše znanje da bi bližnjima mogli biti mudri vodiči. No sa Mojim Duhom Ja ću neprestano ostati uz vas, tj. vaša aktivnost naučavanja uvijek će biti izvođena uz pomoć Moga Duha; i zato se ne trebate bojati da nećete biti dorasli vašem zadatku. Jer uistinu Ja Sâm naučavam te ljude kojima vi trebate nositi Evanđelje.

No to se mora dogoditi kroz vas, pošto im Ja direktno ne mogu govoriti bez da im se očitujem u Mojoj božanstvenosti. A oni to ne bi mogli izdržati u svom nezrelom stanju, i zato vas Ja trebam kao posrednike, jer njima je potrebna Moja nauka, koju im Ja putem vas dostavljam. Vi dakle radite za Mene i Ja kroz vas, jer ljudi su u gadnoj nevolji, pošto o Meni više ne znaju ništa, a i to što im se kaže, više ne mogu vjerovati. A Ja želim ponovo oživjeti njihovu vjeru ili ju ispraviti, jer ljudi su krivo podučeni i već su zato otpali od Mene, pošto svaka neistina odvodi od Mene a samo Istina vodi k Meni.

Stoga se Ja borim protiv neistine, te nalažem vama, Mojim slugama, da neprestano propovijedate Istinu i da se borite protiv neistine, pošto jedino Istina vodi do vječnog života, pošto jedino putem Istine možete postati blaženi …. Ja vas dakle trebam samo za širenje Istine, koju vam dostavljam, kako biste bili podobni širitelji Moga učenja koje jedino nalaže Ljubav. Ja vas trebam budući da vi putem vaše volje omogućavate da vam se Ja objavim, budući da vam jedino kroz Moje direktno djelovanje, kroz prijenos Moje Riječi, Istina može biti dostavljena i vi dakle kao Moji učenici umnažate vaše znanje, koje vas onda dovodi u položaj da među ljudima budete aktivni naučavajući.

Njima vi trebate donijeti svjetlo koje im je hitno potrebno a koje im je do sada nedostajalo, pošto se samo rijetko nalaze ljudi koji kao nositelji svjetla mogu raspršiti tamu noći. To je jedan lijepi zadatak, koji donosi blagoslov kako učiteljima tako i njihovim učenicima i koji uvijek nalazi Moju suglasnost, Moju podršku, Moju Milost, baš zato što je nužna. Stoga Ja uvijek primam sluge koji žele raditi za Mene, i blagoslivljam njih i njihovu volju. A tko Mi tako služi na Zemlji, njega ću nagraditi u vječnosti, jer vjerni sluga vrijedan je svoje plaće …. 

AMEN

Spread the Truth