Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4748 (Astrologija… Sudbina u zvijezdama…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4748, 27 Rujan 1949

ASTROLOGIJA … SUDBINA U ZVIJEZDAMA…

Jedino ono što je važno za iskupljenje duhovne supstance, otud jedino ono što osigurava više ili manje detaljno/iscrpno znanje o Mojem Planu Spasenja i pri tom također svjedoči o Meni i Mojoj temeljnoj prirodi, treba smatrati kao dodjeljeno od strane Mojeg duha. Znanje izvan ovog okvira, koje niti probuđuje u ljudima vjeru u Moju ljubav, mudrost i svemoć, niti promovira zrelost duše pojedinca… nadalje, znanje koje proturječi Kristovom učenju tako da ono negira slobodnu volju ljudskog bića, koje bi time ostavilo ljudsko biće na milost (i nemilost) njegove sudbine bez njegove vlastite volje… na kraju, znanje koje vjeruje kako može otkriti budućnost prikrivenu od ljudi od strane Moje mudrosti… nije djelovanje duha i prema tome nije u skladu sa Mojom voljom. Radije, to su sredstva Mojeg neprijatelja (Sotone) da bi odvratio ljude od istinskog znanja i zaveo ih (ili ‘kojima on odvraća ljude od istinskog znanja i zavodi ih’). Ljudi nikad neće biti sposobni utvrditi ili izračunati kako sudbina pojedinačne osobe sebe odvija/razvija, sve su takve tvrdnje pogrešni zaključci ili pretpostavke/slutnje/nagađanja. One zasigurno mogu biti slučajno točne ali tada nikad zbog izračunavanja ili utjecaja od određenih zvijezda; umjesto toga čovjekova sudbina uvijek korespondira sa Mojim Planom Spasenja koji je utemeljen na slobodnoj volji ljudskog bića. 

U velikom prostoru stvaranja mirijade zvijezda su doista vidljive ljudima ove zemlje, ali te zvijezde ne vrše utjecaj na ljude, što može shvatiti svatko tko uzme u obzir da se bezbrojne zvijezde kreću unutar njihove određene orbite, da je ta regularnost od strane Moje mudrosti od početka vječnosti bila prepo/pri-znata kao dobra i ispravna, da sve zvijezde nose ljudska bića u svrhu višeg razvoja i da je njihova sudbina također određena, ali da nikad na nju neće izvršiti utjecaj druge zvijezde. Stanovnici Zemlje mogu jedino fizički osjetiti atmosferske struje koje se pojavljuju u blizini izvjesnih zvijezda ali one nemaju utjecaja na sudbinu pojedinačne osobe.

Usklađenost s redom u cijelom svemiru, vječni red koji se može vidjeti u Mojem stvaranju, je zasigurno dovoljan dokaz za postojanje rukovodeće sile… Ali isti red se također odvija (= prisutan je) u procesu razvoja bića, zbog kojih je stvaranje kao cjelina na prvom mjestu i došlo u postojanje… Činjenica da ove tvorevine imaju izvjesni utjecaj na razvoj duhovnih bića je točna, ali jedino utoliko što oni osiguravaju potonjima mogućnost neprekidne transformacije i prema tome postepeni uspon. Međutim, u stadiju slobodne volje ljudi su suočeni sa događajima na način kojeg Sam Ja, u Mojoj mudrosti, smatrao od dobrobiti za biće. Činjenica da se sav život na Zemlji odvija uz izvjesnu točnost/regularnost uzrokuje da ljudi dođu do pogrešnih zaključaka… oni su tu točnost/regularnost protumačili u skladu s njihovim vlastitim idejama i zaključili su da se oni odnose na sudbinu ljudskog bića. Pa ipak ova ispitivanja ni u kojem slučaju ne korespondiraju sa istinom te isto tako nisu ni odobrena s Moje strane, jer Ja ću uvijek prihvatiti slobodnu volju ljudskog bića, premda Sam još od vječnosti odredio njegovu sudbinu.

AMEN

Spread the Truth