Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4733 (Tolerancija…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4733, 7 Rujan 1949

TOLERANCIJA…

Tolerancija/obzirnost na duhovnom nivou je neprikladna kada uključuje branjenje istine, osvjetljvanje obmanjujućih učenja i borbu protiv laži. Onda se mora ići izravnim putem (then straight path has to be followed), nikakvi ustupci se ne mogu praviti protiv čovjekovog vlastitog uvjerenja čim ljudsko biće radi u Moje ime i stoga je također podučen u istini. Istina, međutim, jeste i uvijek će ostati ista, i ako Ja Osobno obrazujem čovjeka, onda će on također biti sposoban intelektualno opravdati što reprezentira kao istinu svojim bližnjim ljudskim bićima. Ako se onda mišljenje druge osobe ne slaže sa tim objašnjenjem/tumačenjem, onda predstavnik Moje istine ne bi trebao biti tolerantan i popustiti ili prihvatiti mišljenje druge osobe protiv svojeg najdubljeg uvjerenja. Takva tolerantnost bi bila isto kao i nijekanje onog što je nositelj istine primio od Mene. Jer on prepoznaje grešku i neće joj se protiviti/suprotstaviti (= proturječiti joj). 

Čim se razmišljanja/stajališta ljudi razlikuju (to znači/ukazuje na to da) svi oni nemaju istinu, i jedino je razmišljanje/stajalište one osobe ispravno, koji je istinu primio od Mene Osobno, koji je tako, nakon iskrene molitve, čvrsto uvjeren u svoj mentalni koncept (= ideju koju ima o određenoj stvari) pošto je bio obrazovan od strane Moga duha. Ovo, razumljivo, pretpostavlja da osoba vjeruje u Mene, vrši Moje zapovijedi i žudi (upo)znati istinu. Ta osoba za sebe može smatrati kako sam ju Ja obrazovao i također biti sposobna sa uvjerenjem potvrditi/zagovarati svoje ideje njegovim bližnjima. Svatko tko je jasno prepoznatljiv kao nositelj istine, koji svoje znanje prima kroz neuobičajeni/izvanredni postupak unutarnje Riječi, može sa opravdanošću (= sa potpunim opravdanjem) odbaciti svaku drugu doktrinu i javno je osuditi/optužiti, jer njegova je dužnost podupirati istinu koju je primio od Mene direktno. Tolerancija prema nekome tko razmišlja drugačije ga čini nedostojnim ogromnog dara milosti kojeg prima od Mene, jer on ga ne cijeni ako ga ne podupire.

Iz tog razloga nositelj istine nikad ne bi trebao biti optužen kako je ne-tolerantan/obziran prema podržavateljima/pristalicama obmanjujućih učenja, jer jedino istina će rezultirati u duhovnom napretku ljudi. Jedino istina će voditi do Mene, do vječnog života u blaženstvu, i jedino istina rezultira u znanju i na taj način predstavlja svjetlo za biće koje je utjelovljeno kao čovjek na zemlji. Prema tome, bilo bi pogrešno dopustiti ljudskom biću da živi sa zabludom/pogreškom iz obzirnosti da bi se čovjeka (koji tako nešto dopušta) smatralo tolerantnim. To bi bilo priznavanje osobne neizvjesnosti i sumnje u istinu za koju se od njega očekuje da ju podržava. Nadalje, to bi bio mlak/malodušan rad za mene i Moje kraljevstvo, što bi ovlastilo druge ljude dvojbiti misiju baš kao i izvor duhovnog znanja, koje nije bilo onako gorljivo potvrđeno/prenijeto kako bi Božanski dar milosti trebao biti potvrđen/prenijet. Iz ovog razloga Ja za Svoje nositelje istine biram ljude snažne/nepokolebljive volje, koji su također sposobni reprezentirati Moju Riječ intelektualno i koji se niti boje svijeta niti Mojih lažnih slugu. I Ja biram hrabre borce koji će se boriti u Moje ime sa mačem jezika gdje god je istina bila izopačena/iskrivljena.

AMEN

Spread the Truth