Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4731 (Eksperimenti pred Kraj Zemlje… Aktiviranje sila…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4731, 1 Rujan 1949

EKSPERIMENTI PRED KRAJ ZEMLJE… AKTIVIRANJE SILA…

Određena je granica koliko daleko ljudi mogu ići u njihovom vladanju prema onome što je Moj duh-stvoritelj stvorio. Prema tome, čim oni drsko žele promijeniti prirodne tvorevine/strukture, od kojih je svakoj s Moje strane bila dana njezina svrha, onda ljudski stav prema Meni postaje iracionalan, oni potcjenjuju Moju mudrost i Moju moć, vjeruju kako su sposobni isključiti ih i time počiniti grijeh protiv Mene Osobno isto kao i protiv onog što sam stvorio. I onda će granica koju sam postavio biti pre-koračena/kršena, i na taj način će čovječanstvo sebe uništiti, pošto će njihovi učenjaci izvući krive zaključke i posljedice njihovih eksperimenata će biti katastrofalne. Ljudi vjeruju kako imaju pravo istraživati sve što sam držao s/pri-krivenim od njih prepoznajući kako su oni za takvo jedno znanje nezreli… Zemlja u svojoj jezgri jeste a i ostat će neistraživa za ljude (sve) do kraja. Nadalje, sile ogromne snage se s Moje strane drže zavezane/ograničene u zemljinoj jezgri tako da ne bi dovele u opasnost zemljino daljnje postojanje, jedino se erupcije događaju s vremena na vrijeme da bi tim silama dozvolile kratko izbijanje tako da bi duhovnim supstancama sposobnim za razvoj/rast dale mogućnost oblikovanja iznad zemlje i time početak njihove staze uspona. Te sile sebe oslobađaju sa Mojim odobrenjem, i prema tome su njihove posljedice namjeravane/namišljene u Mojem vječnom planu Spasenja.

Erupcija, koja se dakle događa prema Mojoj volji, će uvijek u svom stupnju biti odmjerena, ali ljudska volja tu nikada ne može dovesti do obustave, ljudska volja to nikada/nikako ne može postići, jer nema čovjeka koji može sagledati uzrok i posljedicu.  Pa ipak u posljednjim danima ljudi će drsko/arogantno prodrijeti duboko u zemlju s ciljem oslobađanja nepoznatih energija sa ciljem da bi ih isplativo iskoristili, i neće uzeti u obzir činjenicu da im nedostaje znanja i intelektualne sposobnosti za takve eksperimente.

Dakle oni nemaju poštovanja za Moja djela stvaranja, oni će prodrijeti u područje koje je sasvim prirodno zatvoreno za njih a htjenje da se ono ispita se, sa zemaljskog gledišta, može nazvati drskošću. Ali sa duhovnog gledišta to će značiti ulazak na područje najnižih duhova čije sam prognanstvo Ja prepoznao kao nužno potrebno a što će onda prema tome biti nezakonski omalovaženo/ukinuto od strane ljudi, i zato će oporeknuće Mojeg vječnog reda imati nezamislive posljedice.

Njihove manipulacije će za cilj imati korištenje zemaljskih sila protiv kojih svaki otpor popušta, i koje se prema tome mogu koristiti za sve eksperimente. Ali ljudi neće uzeti u obzir da su te sile sposobne razložiti sve unutar njihovog dosega… oni neće razmotriti njihovu silu protiv koje su ljudska volja i intelekt beskorisni/uzaludni. Oni će otvoriti brane koje jednom kada su bile probijene više nikad ne mogu biti zatvorene, jer područje na koje ljudi žele ući je za njih nepoznato i oni ne poznaju njegove zakone… Zemaljska jezgra se ne može istražiti na ovaj način i svaki takav pokušaj je neminovno retroaktivan, i to ne samo za one koji vrše te eksperimente, nego i za cijelo čovječanstvo… Jer ograničenja koja sam Ja postavio se ne smiju prekoračiti sukladno Mojem vječnom redu, koji je uvijek naklonjen napretku ali nikad uništenju, i prema tome svako kršenje također mora imati suprotan efekt!

Sotona osobno će postaviti ove misli u ljude posljednjih dana, on će ih (na)tjerati da poduzmu ovaj plan (ili ‘da se prihvate tog plana’), jer on zna da će uništenje stvaranja završiti napredak duhova, što je njegovo nastojanje u njegovoj slijepoj mržnji prema Meni i svim duhovima koji teže k Meni. Pa ipak će čak i ovaj plan, iako zao, biti nehotimično služenje (ili ‘nenamjerna usluga’)… on (= Sotonin plan) se uklapa u Moj vječni plan Spasenja… Nova zemlja će se izdići gdje će se razvoj nastaviti, dok će sve sotonsko još jednom biti prognano u njezine tvorevine/strukture. 

AMEN

Spread the Truth