Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4730 (“Tko nije za Mene, protiv Mene je…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4730, 31 Kolovoz 1949

„TKO NIJE ZA MENE, PROTIV MENE JE…“

(Matej 12:30; Luka 11:23)

Ovo je ono što vi trebate naučiti raspoznati: Tko je za Mene, a tko je protiv Mene… Vi se nećete moći uvijek pouzdati u riječi, budući ljudi često nisu svjesni kome oni služe, Meni ili svijetu… oni Me doista ispovijedaju ustima, a ipak su srcem povezani sa svijetom. Oni dakle služe dvojici gospodara, i jedan će uvijek imati prevlast, a to je ono što morate prosuditi i odgovarajuće se prema tome odnositi. Jer onda je volja čovjeka presudna za to kako se on odlučuje, kada se pred njega ozbiljno iznese da on zaista može obmanjivati sebe samoga, no Mene nikada. Biti za Mene, znači u potpunosti se zalagati za Mene, ispovijedati Me u životu bez straha i bez oklijevanja. Ali, tko to ne može, nije za Mene, nego protiv Mene, budući je on spriječen, a dopušta se spriječiti u slobodnom ispovijedanju od strane Mojega protivnika, i on mu ne pruža nikakav otpor. Stoga on ne vjeruje u Mene, on kao da nosi na dva ramena (starinski izraz, u smislu ‘sjedi na dvije stolice’), on stoji u tradicionalnoj vjeri koja ne može izdržati nikakav ispit, i ne podnosi ozbiljnu provjeru. Ozbiljna provjera je međutim, kada je on zatražen za izjašnjavanje pred svijetom, pred njegovim bližnjima… Onda on podbacuje, onda mu je nevjerojatno Moje prisustvo, duhovno kraljevstvo je njemu nestvarno, on vjeruje što on vidi, a za to se također i zalaže. Stoga on pripada svijetu; ali svijet nije Moje kraljevstvo, posljedično on ni ne može biti Moj predstavnik na Zemlji, budući Moja Riječ za njega ne znači ono što ona jest… zračenje Mene Samoga. A, ako on nije sasvim za Mene, on postupa ili protiv Moje volje, ili je kriv za propust (zanemarivanje), a u oba slučaja je on protiv Mene… On čini ono što zahtijeva svijet, poriče Me (odriče Me se, zatajuje Me), ako i ne ustima, no onda u srcu, i udaljava se od Mene, namjesto da Mi se približava. I stoga to znači: Tko nije za Mene, protiv Mene je… Jer, Ja se ne zadovoljavam time da Me čovjek samo ne odbije, nego Ja zahtijevam da se on izjasni za Mene (prizna Me, ispovijeda Me) otvoreno i bez straha, inače ga Ja smatram Mojim protivnikom, što on i jest u srcu, čak i ako u ustima drži Moji Ime.

AMEN

Spread the Truth