Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4710 (Duhovna izmjena misli…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4710, 10 Kolovoz 1949

DUHOVNA IZMJENA MISLI…

Možete dobiti/zaraditi nevjerojatno puno u izmjeni misli sa duhovno(m) naklonjenim ljudima ako žudite istinu, jer onda će upućena duhovna bića vršiti utjecaj na vaše misli sudjelujući u vašim razgovorima i biti će informativno interaktivni. Treba priznati, vi ćete onda gledati na vaše misli kao proizvod vašeg vlastitog intelekta dok su one, u stvari, transmisije iz duhovnog carstva, misaone struje, koje ste vi primili i posljedično ulaze i zadržane su od strane vaše svijesti. Duhovne izmjene misli će se uvijek događati ako obadva partnera streme duhovno i posjeduju isti stupanj zrelosti, ili će to biti stvar pitanja i instrukcija, ako se njihov stupanj zrelosti razlikuje. Ipak takvi razgovori su uvijek korisni, i za upućenu i za neobaviještenu osobu, budući oni uvijek rezultiraju u novim realizacijama, baš zbog sudjelovanja svjetlosnih bića koja su, u većini slučajeva, također incirala takve razgovore, jer oni (su koji) okupljaju zajedno njihove štićenike na Zemlji, povjerene im duše, tako da se takvi razgovori mogu odvijati i da oni na njih mogu vršiti utjecaj. Međutim, ako se debate međusobno suprotstavljaju, onda će iz toga često rezultirati kontroverzna pitanja čije je riješenje također rad svjetlosnih bića što povremeno može rezultirati u poražavanju protivnog partnera. Štoviše, rasprave duhovne prirode stimuliraju razmišljanje ljudi a to je od najveće koristi za dušu, jer onda će ona formirati svoje vlastito mišljenje o svakom duhovnom pitanju i jedino onda ona može i hoće raspravljati sa žarkim interesom. Ali svatko tko izbjegava svaki duhovni razgovor također spriječava svjetlosna bića vršiti njihov brižni rad, on ostaje nedostupan svakoj duhovnoj poduci i neće nikada proširiti svoje znanje, budući ne komunicira i prema tome ne može niti prihvatiti što je ispravno niti odbaciti što je pogrešno.

AMEN

Spread the Truth