Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4708 (Neodgovorni ljudski eksperimenti su razlog za uništenje Zemlje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4708, 9 Kolovoz, 1949

NEODGOVORNI LJUDSKI EKSPERIMENTI SU RAZLOG ZA UNIŠTENJE ZEMLJE…

Božanski svjetski red se ne može poništiti/ukinuti; pri svemu tom ljudska odlučnost mu može prkositi (ili ‘može ga osporavati’), ali jedino na svoju vlastitu štetu/gubitak. Postoje zakoni koje ljudski intelekt nikad neće biti u stanju utvrditi/razjasniti/provjeriti, jer oni nemaju utjecaj samo na prirodne karakteristike Zemlje već isto tako formiraju temelj daljnjeg postojanja za druge tvorevine, iz tog razloga su oni nepristupačni/neprobojni za ljudski intelekt i moraju biti prihvaćeni, to jest, oni ne smiju biti ignorirani tako da suprotni zakoni ne bi počeli djelovati, koji su isto tako bili određeni od strane Božanske mudrosti, i prema tome su namjenjeni održavanju vječnog reda.

Određeni stupanj kreativnosti je zaista dodijeljen/dozvoljen čovječanstvu, i također se može poduzeti istraživački rad u svim pravcima. Međutim, sve dok ljudsko biće još nije u potpunom posjedu duhovne snage ono je subjekt ograničenjima i što se tiče znanja baš kao i iskorištavanja zemaljskih sila koje su uvijek aktivne i moraju biti korištene u izričitom skladu sa zakonom, u nekoj vrsti reda/u-red-nosti. Ako se ova zakonitost/zakonska struktura zanemari, ako su te sile aktivirane protivno zakonu, onda će posljedica biti katastrofalna i potpuno uništenje sve materije će biti neizbježan rezultat, kojeg ljudska volja nije u stanju zaustaviti. Jer, tada svoj utjecaj ispoljavaju i drugi svjetovi, druga sazvježđa/konstelacije, koja su sa tim silama u međusobnom odnosu i koja tako bivaju upletena. Ljudi više neće biti u stanju promatrati/zapaziti ove posljedice pošto će oni, bez izuzetka, pasti kao žrtve takvim uništenjima, osim onih koji su već u posjedu duhovne snage koji će biti odvedeni iz ugrožene zemljine okoline pomoću Božje volje.

Ovakav proces će se dogoditi i predstavljat će tako kraj ove Zemlje. Ljudska volja će se drznuti proučavati sile i tako putem eksperimenata i aktivirati sile koje imaju takvu ogromnu snagu razornog karaktera … Jer motivi za ta ispitivanja, koja će rezultirati u ovom nezamislivom ishodu, nisu časni. Stoga će im Bog zanijekati blagoslov koji počiva na aktivnostima koja za svoj cilj imaju dobrobit ljudskih bića. Pored toga, oni će će ogriješiti o Božanski prirodni zakon utoliko što poduzimaju eksperimente na rizik ljudskih života, što koriste ljudska bića kao pokusne predmete koji moraju žrtvovati svoje živote. To je grijeh protiv Božanskog reda, protiv ljubavi prema Bogu i drugim ljudima, baš kao i grijeh protiv čovječanstva koje je pri tom osuđeno na uništenje. Jer znanje onih koji vode/nadgledaju takve pokuse je daleko od dovoljnog i stoga su oni bez sumnje preuranjeni. I takvi neodgovorni eksperimenti ne mogu biti tolerirani od strane Boga, i zbog toga će se oni vratiti (= udariti o ili na one) onima koji vrše eksperimente, koji neće postići ništa osim potpunog uništenja svih materijalnih tvorevina na Zemlji, i na taj način razbijanja materije što, međutim, u duhovnom smislu znači dezintegraciju svih formi i oslobađanje duhovne supstance koja je tamo zavezana/ograničena. Na taj način će ljudi inicirati ovaj završni čin uništenja na Zemlji, i cijelo čovječanstvo će biti uništeno zahvaljujući činjenici da žudnja za ugledom, prevelika potreba za priznavanjem i pohlepa za materijalnim dobrima okreću ljude u bezobzirne špekulante, kojima unatoč tome nije nepoznata činjenica da će dovesti u opasnost svoja bližnja ljudska bića a ipak sprovode svoje pokuse. Ranije stečena iskustva su im već priskrbila dovoljno opomena i upozorenja tako da bi odustali od njih, posljedično tome njihova akcija je svetogrđe kojeg Bog neće ostaviti nekažnjenim. 

AMEN

Spread the Truth