Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4707 (Tradicionalna vjera… Formalna vjera… Obmanjujuća učenja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, 4707, 7-8 Kolovoz 1949

TRADICIONALNA VJERA… FORMALNA VJERA… OBMANJUJUĆA UČENJA…

Izuzetno je težak posao promjeniti ljudsku tradicionalnu vjeru, formalnu vjeru, u živu vjeru, pošto oni još ne razumiju (što predstavlja) riječ ‘vjera’. Oni su (tu) riječ prihvatili tradicionalno bez da su svjesni njezinog stvarnog dubokog značenja i radije prianjaju uz vanjske prakse/ceremonije i običaje nego uz srž koja sačinjava Kristovo učenje.

Oni su može biti zaista slušali sa svojim ušima sve što ima veze s Isusom Kristom Božanskim Iskupiteljem i to znanje su opisali sa riječju ‘vjera’. Oni time jedino misle da tom znanju ne prigovaraju ili ga odbacuju kao nevjerojatnog. Ali niti su istraživali pojedinosti Kršćanskog učenja niti su uopće svjesni značenja djela Spasenja. Iz tog razloga se suzdržavaju formirati mišljenje o onome što su bili podučeni što je, međutim, nužno kako bi postigli živu vjeru, to jest, stekli unutarnje uvjerenje u svaku religijsku doktrinu.

Ali jedino živa vjera može voditi do vječnog života, pošto su svakojake vrste formalne vjere neodgovarajuće za transformaciju duše. A sve je formalna vjera sve dok osoba nije svladana dubokom žudnjom za čistom istinom. Pošto ga jedino ova žudnja potiče razmišljati o pruženom/saopćenom duhovnom znanju što je onda (po)praćeno sa unutarnjim uvjerenjem ili svjesnim odbijanjem ako to unutarnje uvjerenje, ili živu vjeru, ne može pronaći. I ovo izdvajanje pogrešnog od pravilnog se mora dogoditi. Greška/zabluda se mora odvojiti od istine jer inače ljudi ne mogu pronaći ispravan koncept o Bogu, Čija suština je takvog savršenstva da sve što o Njemu svjedoči također mora biti savršeno. Međutim, lažna učenja nikad neće otkriti Božju suštinu već će zauvijek odražavati iskrivljenu sliku Božju.

Ali sve dok ljudi koji žele podučavati druge ljude… (8 Kolovoz 1949) sami ne znaju razliku između formalne i žive vjere, sve dok oni sami nisu stekli znanje o istini, upravo tako što su uz Božansku pomoć formirali (vlastito) mišljenje ostvarujući time živu vjeru, oni također neće prenijeti živu vjeru novajlijama/studentima. Ovo objašnjava zašto nebrojeni ljudi mogu sebe itekako nazivati religioznima a ipak su od toga daleko udaljeni… zašto je greška/zabluda široko rasprostranjena a za istinu postoji samo neznatan interes, zašto ljudska bića puno toga prihvaćaju kao istinu što bi, uz iskrenu volju, zasigurno prepoznali kao grešku/zabludu. Ali oni se drže tradicije, oni generacijama, ne razmišljajući i bez rezerve, nastavljaju prihvaćati ista iskrivljena učenja koja su ljudima inicijalno bila dana od strane Isusa Krista u njihovoj najčišćoj formi i koja su jedino postala zamračena i iskrivljena uslijed nedostatka vlastitog razmišljanja u ljudi i tako su skretanja/odstupanja bila zanemarivana. Međutim, ljudi su postali obavezni bezuvjetno prihvatiti religijsku dogmu, tako da se nisu osjećali odgovornima i tako je njihova vjera postala rastuće nefleksibilna/nepopustljiva a mrtva vjera ne može rezultirati u duhovnom napretku.

Pažnja ljudi treba biti skrenuta na njihovo beživotno stanje, i tako živa vjera treba biti neprestano propovijedana. Oni moraju biti obaviješteni kako sebe ne mogu nazivati vjernicima sve dok jedino prihvaćaju tradicionalno usvojeno duhovno znanje bez da su ga učinili svojim vlastitim, i na taj način su ga sposobni podržati najdubljim uvjerenjem a ne samo svojim usnama, i da to također zahtjeva intelektualnu kontemplaciju. Onda će veo pasti sa njihovih očiju, onda će srce i intelekt povremeno odbiti prihvatiti nešto, i jedino onda će istina biti nagovještena/obznanjena, što će onda čovjeka obradovati i pretvoriti ga u vjernog pristalicu. I onda će ljudsko biće biti sposobno aktivno vjerovati i sebe je oslobodilo od formalnosti, jedino onda njegova duša može sazrijeti i jedino onda on može biti pripadnik Crkve koju je Isus Krist utemeljio na Zemlji.

AMEN

Spread the Truth