Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4704 (Ljubavi puno Očeve Riječi… Vođenje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4704, 3 Kolovoz 1949

LJUBAVI PUNE OČEVE RIJEČI… VOĐENJE…

Vi sebe uvijek možete povjeriti Mojem vođenju, i vi ćete ga uvijek također osjećati ako ste pažljivi/pronicljivi. Vi nećete sami poduzeti jedan korak sve dok Me ne isključite iz vaših misli, sve dok nastojite živjeti sa Mnom i za Mene, sve dok svjesno stremite ka Meni. Tako prepoznate u svakom događaju Moje vođenje, Moju ruku, i postavite vaše povjerenje u Mene, jer svatko tko odabere Mene za Svojega pouzdanika će uistinu pronaći naj-odanijeg prijatelja, naj-voljenijeg zaručnika, naj-brižnijeg Oca i Zaštitnika, Kojega nitko na Zemlji ne može nadomjestiti ali Koji također želi biti voljen od strane vas na isti način kao što On ljubi vas. Ja ću uvijek hodati pored vas jednom kada ste Mene odabrali za svojega vodiča, i Ja ću vas doista izvesti na pravi put jednom kada Sam preuzeo brigu nad vama, onda će vam sve prilaziti tako da će pomoći vašoj duši napredovati. Ako možete uvesti ovu vjeru u vaš život uistinu ćete hodati vašom zemaljskom stazom bez brige i u miru, jer Ja ću paziti na vas i sve sam uredio na najbolji mogući način. Sve će služiti dobroj svrsi; čak nevolja i patnja će koristiti vašoj duši ako Me nosite u vašim srcima, stoga, ako mentalno ostanete u kontaktu sa Mnom i ne želite Me izgubiti. Jer jedino ovo će vas učiniti dragima i vrijednima za Mene, i jednom kada je čovjek usvojio ovu volju, on Me nikada opet neće izgubiti, Ja ću mu biti blizu i on će neprestano osjećati Moju Ljubav i brigu. On nikada neće biti sam i napušten, on će uvijek pronaći u Meni povjerljivu osobu Kojoj se može obratiti u svako vrijeme i Koja će uvijek pronaći Riječi Ljubavi i utjehe za njega i zauvijek stajati pored njega sa savjetom i praktičnom potporom.

AMEN

Spread the Truth