Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4700 (Slušanje Božanske Riječi… Misli…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4700, 28 Srpanj 1949

SLUŠANJE BOŽANSKE RIJEČI… MISLI…

Jedino ste kroz Unutarnju Riječ u stanju primiti razjašnjenje o pitanjima koja ne mogu biti odgovorena od strane zemaljskih naučnika. Jedan odgovarajući Autoritet u svezi duhovnih pitanja zasigurno postoji, pa ipak ljudi se rijetko upućuju k Njemu (= u smislu, ‘obraćaju’). Iz tog će razloga također rijetko biti primljen istiniti odgovor kojeg jedino može dostaviti Onaj Kome ništa nije nepoznato, Koji zna sve, Koji također želi priopćiti znanje čovječanstvu koje ljudima omogućava da Ga prepoznaju. Zbog toga Bog Sebe očituje kroz Riječ i svatko tko ju želi čuti mora zadobiti Božju ljubav, on Njega mora učiniti vrlo sklonim sebi time što će činiti sve što Bog zahtjeva od njega… onda će vam se Bog tako približiti da ćete biti sposobni čuti Njegov glas, jer On Sebe izražava kroz Njegovu Riječ, On vam Sebe očituje/obznanjuje, On govori vama ljudima lako razumljivim jezikom, On vašem intelektu govori kroz vaše srce i bavi se sa svakim pitanjem kojeg izgovorite ili razmotrite u vašim mislima. On vam odgovara… Njegova Riječ je prema tome znak Njegove naklonosti/afiniteta k vama, jer vi ćete jedino biti u stanju čuti Njegov glas ako se ujedinite sa Njime bilo mentalno ili kroz aktivnost ljubavi… I od kad Zemlja postoji Bog je uvijek govorio ljudima na ovaj način, međutim, do sada Ga se puno lakše razumjelo, dok se sada Njegov jezik jako rijetko smatra vrijednim. Tih nekoliko ljudi, međutim, su od strane Njega zbrinuti do bezgranične mjere (u smislu, ‘ima ih neprestano na pameti’). On im želi objasniti te potkrijepiti sve tako da će biti sposobni saopćiti znanje koje su zadobili na ovaj način njihovim bližnjim ljudskim bićima poradi spasenja njihovih duša. A kako bi onemogućio njihovo daljnje dvoumljenje On im dopušta uvid u Njegov vječni plan Spasenja, i tako za njih potpaljuje svjetlo koje im više nikad neće dopustiti ponovni silazak u tamu…. On u Riječi prilazi tim ljudima koji su voljni dopustiti sebi da budu poučeni. I tako će Riječ zauvijek ostati most između Boga i ljudi kojim se, međutim, čovjek može zaputiti jedino ako sebe povuče iz svijeta, ako izbjegava prostrane ceste koje mu izgledaju više privlačne očima i mame ga da se zaputi njima… On jedino može percipirati Božji Glas u samoći, to jest, mora izbjegavati svijet i dozvoliti svojim mislima da odlutaju u duhovno kraljevstvo. Onda čini što bi prvotno trebao činiti: On uspostavlja mentalni kontakt sa Bogom, ulazi u razgovor sa Njime, postavlja Mu pitanja koja ga nadahnjuju time što svojim mislima daje potpunu slobodu… I te misli su već zračenja iz duhovnog carstva. Jer ljudsko biće je samo od sebe nesposobno proizvesti bilo što.

Intelekt je zasgurno u stanju primiti i obraditi misli koje mu dotječu, pa ipak sama misao ne nastaje u čovjeku, umjesto toga ona dodiruje njegovo srce, ali utječe iz kraljevstva koje leži iza zemaljskih sfera… Misao je duhovni proizvod, time snaga koja uzima određeni oblik čim je primljena od strane intelekta, na taj način je srce izvršilo utjecaj na intelekt da postane aktivan putem oblikovanja upliva misli i njihovim postavljanjem u određeni red. Intelektualna aktivnost se sastoji od zadržavanja misli koje dodiruju srce kao valovi i ne mogu pronaći odgovor ako, uslijed svjetovne jurnjave, čovjekova volja koristi svoju mentalnu aktivnost jedino za svjetovne stvari i ne obraća pažnju na duhovne struje. Međutim, ako čovjek traži samoću i okreće svoja leđa svijetu, njegovo će srce biti dodirnuto i blagotvorno afektirano od strane duhovnih struja te revnosno prihvaćeno od strane čovjeka. Zahvaljujući ovoj voljnosti primanja Riječ sebe oblikuje, to jest, čovjek postaje osjetno i jasno svjestan onog što mu Bog Osobno misli reći. Na taj način on čuje Njegov glas u svojem srcu, misaoni valovi su primljeni od strane srca i prenijeti intelektu, i takav čovjek je sposoban racionalno doći u posjed primljene duhovne informacije i također ju na razumljiv način objasniti njegovom bližnjemu. Ovaj proces je u stvari nesložan i nekompliciran, on jedino nije shvaćen od strane svjetovne osobe pošto ona ne cijeni dušine senzacije i prema tome jedino pokušava objasniti mentalnu aktivnost čisto organski. Pa ipak stvarni izvor misli mu je nepoznat i važno tumačenje mu nije dostupno pošto ne priznaje ništa duhovne prirode, on jedino priznaje ono što je sposoban vidjeti ili dodirnuti. Ali Bog nastavlja dostavljati dokaze o silama koje je ljudski intelekt nesposoban protumačiti i dostavlja informaciju o svemu kroz Njegovu Riječ… Svatko tko dozvoli da mu govori Riječ Božja će imati sveobuhvatno znanje na svome raspolaganju, jer ništa neće ostati nepoznato čovjeku koji sebi dozvoli biti podučen od strane Njega, i prema tome je ljudsko biće u stanju proširiti svoje znanje, on može istraživati sve i dobiti svaku informaciju koju poželi. Jer Bog ne ograničava čovjeka čim on stupa u kontakt sa Davaocem znanja i istine te sebi dopušta da ga On poduči… čim vjeruje kako mu Bog Osobno govori kroz srce.

AMEN

Spread the Truth