Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4693 (Dobri Pastir… Vođa… Življenje bez brige…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4693, 19 Srpanj 1949

DOBRI PASTIR… VOĐA… ŽIVLJENJE BEZ BRIGE…

Vjerujte da Ja hodam uz vas na vašem životnom putu, ako ste samo dobre volje. Ja Sam Dobri Pastir, Koji zaista čuva Svoje ovce, pa Ja ni jedno od Mojih stvorenja ne prepuštam sebi samome, nego Ja pouzdano uzimam svakog pojedinog, i vodim ga prema cilju… Ja ga vodim ispravnim putem u domovinu, u kuću Mojega Oca. Ali, ako sada imate pouzdanog Vodiča, zbog čega vi onda sami još brinete o vašem zemaljskom dobru? Vas ništa ne treba zabrinuti, ako vi znate da Sam Ja uz vas, i da znam o svemu što vas pritišće i pokreće. Samo jedno treba biti vaša stalna briga… da vi smognete stajati preda Mnom, kada Ja od vas zatražim opravdanje (kada vas pozovem na odgovornost), kako ste vi vaš zemaljski život koristili za dobro duše. Nastojte samo u tome da postignete Moje zadovoljstvo, uzmite u obzir vašu dušu, koju Ja ne mogu uzeti u obzir (za koju se Ja ne mogu pobrinuti) bez vašeg pristanka… Ja Sam uvijek s vama, ako se vi sami Meni ne opirete, i Ja ću vas uvijek tako voditi, da tijelo i duša pronađu što oni trebaju… za tijelo ću se Ja pobrinuti, ako vi okrenete vašu pažnju dobrobiti duše. No, što vi u slobodnoj volji želite dati duši, to ću vam Ja i pribaviti, budući svi darovi dolaze od Mene, a kao vaš Otac od vječnosti, Ja i skrbim za Moju djecu tjelesno i duhovno. I zbog ovoga vi trebate njegovati prisno zajedništvo sa Mnom, te Me izabrati za vašeg Vođu, onda vas Ja više nikada neću ostaviti, i hodat ću s vama zemaljskim putem sve do kraja, a onda vi niste odgovorni za nijedan korak, budući je on Moja volja, i svaki događaj na vašem životnom putu je predviđen od Mene, i određen sukladno vašem stavu prema Meni, tako da vaša duša sazrije. Ali, svjesnost da imate Mene za Vodiča, treba vam omogućiti da mirno i bez brige prevalite vaš zemaljski put, i u svakoj nevolji tijela i duše vi samo trebate, puni povjerenja doći k Meni, tako da vam Ja pomognem, a da se vi oslobodite svih briga.

AMEN

Spread the Truth