Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4688 (Đavoli posljednjeg vremena… Zatvoreno onostrano… Novo progonstvo…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4688, 12 Srpanj 1949

ĐAVOLI POSLJEDNJEG VREMENA… ZATVORENO ONOSTRANO… NOVO PROGONSTVO…

Prekinuti razvoj vi nastavljate u onostranom, ukoliko se ne odvojite od ove Zemlje kao dovršeni (ostvareni) đavoli, stoga još postoji mogućnost da se razvijete naviše. Vaš stav je međutim đavolji, ako ste vi puni mržnje i osvete prema vašim bližnjima koji streme k Bogu, koji su stoga dobre volje, Boga priznaju i nastoje ispuniti Njegovu volju. Ako su ti ljudi progonjeni samo zbog njihovog uvjerenja, onda se progoniteljima zaista može pripisati đavolji stav, i onda prestaje svako milosrđe, budući je duhovno u tim ljudima otvrdnulo, i zbog njihove udaljenosti od Boga mora ući u to stanje, koje znači progonstvo u najtvrđu materiju. Duše ovih ljudi ne mogu ući u onostrano kraljevstvo, jer za njih ne postoji nikakva mogućnost poboljšanja, samo sve dublje tonjenje u pakao, u udaljenost od Boga. I stoga je ipak čin milosrđa da je duhovno iznova vezano u materiju, jer u stanju prisile ono iznova polagano korača u visinu, pa makar i beskrajno dugo vremena. Onostrano, duhovno kraljevstvo, doduše također može primiti bezbroj duša, koje ostaju u potpuno neaktivnom stanju vječnostima, koje su međutim još sposobne za promjenu, koje stoga još nisu postigle stupanj koji zahtijeva progonstvo u materiju. One doduše još mogu potonuti do tog stupnja, no dok god još postoji mogućnost za suprotno, duša još neće biti postavljena u stanje prisile, što će neizbježno biti sudbina ljudi koji su postali đavoli, nakon propasti Stare Zemlje. Zato će, ono što je još sposobno za promjenu, biti opozvano prije Kraja Zemlje, i te duše nakon njihove smrti mogu povisiti svoju nedostatnu zrelost, ako su za to voljne. I tako će se čovječanstvo u konačnosti sastojati još jedino od dobrih i loših ljudi, a razdvajanje duhova je na neki način već izvršeno, prije nego što će se dogoditi Posljednji Sud. Jer, nekolicina ljudi koji su vjerni Bogu, dati će povod za napuštanje istinitog uvjerenja (pogleda, stava) ljudi… Oni će biti napadani i progonjeni, i uistinu će morati živjeti među đavolima… I bit će pakao na Zemlji… Bit će korištena najbrutalnija sredstva, kako bi se Bogu vjerne navelo na pad, Sotona će upotrijebiti svu svoju moć i lukavštinu, kako bi svrgnuo Boga s Prijestolja, a sebe samoga uzdigao. I činit će se kao da je Sotona zadobio pobjedu. Vjernici će se bojati i nadati se, i u svojoj dubokoj vjeri naći snagu da ustraju (izdrže). Oni se nadaju Gospodarevom Dolasku, i čudesnom izbavljenju iz velike nevolje. A Bog neće dopustiti da se njihova vjera posrami, On će doći u oblacima, kada Sotona bude vjerovao da je već postigao pobjedu. Onda je duhovno kraljevstvo zatvorilo svoja vrata, jer onda će biti još samo živi i mrtvi, ljudi, koji su određeni za život na Novoj Zemlji, koji također u Istini imaju vječni Život, i ljudi, koji će biti prognani u najtvrđu materiju, koji će pretrpjeti smrt, iz koje će tek nakon beskrajno dugo vremena biti probuđeni u život.

AMEN

Spread the Truth