Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4685 (Utjelovljena svjetlosna bića… Zadatak… Dijeteštvo Božje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4685, 9 Srpnja 1949

UTJELOVLJENA SVJETLOSNA BIĆA … ZADATAK… DIJETEŠTVO BOŽJE…


Znajte da niste s ove Zemlje, ako vas obavezujem misijom koja za svrhu ima izbavljanje zalutalih duša. Znajte da je Moja volja, da se sve vrati na svoje izvorište, da sva Moja stvorenja moraju pronaći put do Mene, kako bi postala blažena, i nadalje znajte da je volja nesavršenog duhovnog tako oslabljena, da sâmo od sebe nikad ne bi krenulo putem u vis, da mu se ne pomogne savjetom i djelom od strane svjetlosnih bića koja im pomažu na taj način da im pokušavaju utjecati na volju da se okrenu u vis.

A ta bića puna svjetla djeluju djelomično duhovno, djelomično zemaljski, znači u svrhu proglašavanja Moje Volje svjetlosna bića su utjelovljena u tijelo, kako bi ispunila svoju misiju, a to je da Moju Volju, koja je objavljena putem Moje Riječi, dostave ljudima i tako dakle da budu aktivni za njihovo izbavljenje iz forme …. A ako znate to, razumjet ćete da, da opet težite domovini i da ova Zemlja nije pravo mjesto boravka za vas.

Ali i razumjeti ćete zašto se morate poniziti, zašto morate odložiti sve što potiče na svijet, želite li sprovesti vašu misiju i sami još činiti duhovni napredak, koji se može na ovoj Zemlji itekako postići i za bića koja su porijeklom iz kraljevstva svjetla …. Jer Zemlja je najniže djelo stvaranja u svojoj vrsti, koje međutim omogućuje najviše stupnjeve svjetlosti, koje jedno biće oblikuje u dijete Božje. Stoga Ja dozvoljavam i utjelovljenje svjetlosnih bića na Zemlji, no uvjeti su često teški i zahtijevaju veliku Ljubav prema Meni i jaku volju kako bi bili ispunjeni.

No utješno ohrabrenje dajem vam uvijek iznova, ne puštam vas da padnete, iako vi sami i svoju volju morate aktivirati kako bi postigli najuzvišenije, jer volju ne činim ‘ne-slobodnom’ …. Pomažem, da, ali ne prisiljavam. Stoga morate i vi ići putem križa, morate kroz patnju i Ljubav postići onaj stupanj savršenstva koji vas oblikuje u istinsku Božju djecu, morate Ljubav prema Meni razbuktati u najjaču žar i tad’ iz te Ljubavi raditi za Mene, morate biti aktivni u izbaviteljskom smislu na ovoj Zemlji, vašu misiju na Zemlji morate (s)provesti do kraja, sve dok ne dođem Ja da vas odvedem u Moje Kraljevstvo ….

AMEN

Spread the Truth