Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4684 (Sotonina moć… “Bdijte i molite…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4684, 8 Srpanj 1949

SOTONINA MOĆ… “BDIJTE I MOLITE…”

Velika je moć  onoga koji vas želi upropastiti. On ne preza ni od kojeg sredstva i sam se zaogrće plaštem pravednosti, trudi se zbuniti vaše razmišljanje tako da više ne možete razlikovati ispravno od neispravnoga. Želi da posrnete, želi da padnete, tako da ostanete dolje i da se više ne možete podići. I tlačit će vas na sve moguće načine, a najviše onda kad odaberete Mene za cilj, i kad ste se zaputili stazom koja vodi k Meni. 

Tad na svakom uglu vreba i pokušava vas odvesti stranputicom. Prilazi vam pod maskom prijatelja, kojeg si ne možete zamisliti da je lažan, i trudi se zadobiti vas putem riječi i djela, koja međutim ne proizlaze iz Ljubavi, već su samo privid na koji bi trebali nasjesti. Čuvajte se toga i neprestano se držite samo Mene, tad neću propustiti upozoriti vas i nevidljivo se kretati uz vas, Ja ću vas izvesti na pravi put i u srce ću vam staviti osjećaj odvratnosti u slučaju da vam se zavodnik približi pod maskom Ljubavi. 

Odvojite se od svijeta i bit ćete slabo izloženi napastima (1 Ivanova 2:15-17), međutim on vas mami svijetom i njegovim zadovoljstvima i ne-rijetko ima uspjeha. Odrecite se svega što vam svijet nudi i tražite Mene, Koji vam uistinu želim pokloniti dobra (vlasništva) koja su neusporediva sa zemaljskim dobrima. Znajte da iza svakog zemaljskog zadovoljstva vreba napasnik, koji vas želi otjerati od Mene i privući vas k sebi, i koji svjetovna zadovoljstva koristi kako bi vas pridobio. Njegova moć velika je, jer na raspolaganju mu stoje mnoga sredstva koja su uspješna kod ljudi. Ali Ja vam nudim samo jedno …. Moju Ljubav koja vam želi pomoći kako bi došli do blaženstva. 

A ta Ljubav izražava se u dostavljanju Moje Riječi, zbog čega vi dakle Moju Riječ morate shvatiti kao Ljubavni poklon, kojeg nikada (više) ne smijete omalovažiti, i kojeg dakle trebate tražiti i primati u svako doba ako želite umnožiti vaše duhovno bogatstvo i time biti jaki pri otporu protiv neprijatelja vaše duše. Moja Riječ je sigurno oružje protiv napadača, jer ako mu suprotstavite Moju Riječ, on tada gubi svu moć nad vama i odustaje od svog nauma da vas zadobije za pakao. Međutim, uvijek će vam se iznova približavati i na vama će isprobavati svoje umijeće i stoga “bdijte i molite se da ne (pro)padnete u kušnji ….”

AMEN

Spread the Truth