Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4679 (Duboka vjera u istinitost Božanske Riječi… “Molite, i bit će vam dano…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4679, 28 Lipanj 1949

DUBOKA VJERA U ISTINITOST BOŽANSKE RIJEČI…”MOLITE, I BIT ĆE VAM DANO…”

Posjedovanje vjere u istinitost Moje Riječi, najsigurnije je sredstvo za pomoć u svakoj nevolji. Jer tad se možete prisjetiti svake Moje Riječi i biti potpuno sigurni u Moju pomoć, tada ćete crpsti utjehu i snagu iz svake Riječi i ništa vas više neće (moći) ni uzdrmati niti pritiskati, ništa vam se više neće činiti tako teško, pošto Sam vam zajamčio da ću za vas uvijek sve uređivati i da ću se za vas brinuti. 

Vjera u Moju Riječ najveće je blago koje posjedujete, pošto s njim sve možete postići, sve svladati, i oduprijeti se svakom neprijateljskom napadu, jer istovremeno vam daje snagu i rastjeruje svaku slabost. S druge strane, ovakva jedna duboka vjera takva je milost, i zajamčena (vam) je svima, međutim od rijetkih biva zaista i korištena. U slučaju da molite za ovaj dar milosti, tada ćete i moći vjerovati pošto tada i želite vjerovati, a takvu volju Ja blagosivljam i pomažem vam da dođete do snažne vjere.

I sad kad u vaše srce primate Moju Riječ, djelovat će vam kao uvjerljiva, utješna besjeda koja vas blagotvorno dira, i nećete dvojbiti već Me samo pažljivo slušati i putem Moje Riječi osjetiti ćete se utješeni i osnaženi …. A tada možete i vjerovati, jer pošto vjerujete da slušate Mene Samoga, i Moja vam je Riječ sveta, u nju ne sumnjate, i ako tu vjeru u sebi imate, beskrajno mnogo dobijate.

Jer Moja Riječ je jedina Istina, i ako vam nešto obećam, ako vam zajamčim da ću vam pomoći u svakoj nevolji, svaka nevolja je od vas već otklonjena ako vjerujete da Sam Ja Sama Ljubav i Istina i da je Moja sve-moć-nost uistinu dovoljna da vam osigura sve za što si molite. A Ja Sam sam vam dao obećanje: “Molite, i bit će vam dano, kucajte, i bit će vam otvoreno …” Postoji li dakle nešto što ne možete postići, ako Mi se u molitvi punoj vjere obratite? Vi, koji imate Moju Riječ, sve što trebate je toj Mojoj Riječi i vjerovati, i ničega vam neće nedostajati.

AMEN

Spread the Truth