Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4676 (Krug djelovanja za radnike u Gospodnjem vinogradu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4676, 25 Srpanj 1949

KRUG DJELOVANJA ZA RADNIKE U GOSPODNJEM VINOGRADU…

Velik je krug djelovanja čovjeka koji svu svoju snagu želi staviti u Moju službu, jer ću mu onda Ja predati polje djelovanja najvećeg opsega. Izuzetno su potrebni agilni (hitri, žustri) radnici, čija se aktivnost proteže na sve što potiče duhovni razvoj. I tako će svaki radnik za Mene i Moje kraljevstvo svugdje imati priliku naviještati Moju Riječ, on će od Mene biti tako vođen da Moja Voda Života natapa posvuda gdje može plodonosno djelovati. On stoji u Mojoj službi, i stoga od Mene prima zadatke, koje je on također uvijek spreman izvršiti, a ove mu zadatke Ja polažem u srce, odnosno, on će stalno postupati kako se osjeća potaknutim iznutra. Dakle, on će Moju Riječ nositi tamo gdje je potrebna, on će oploditi polje života, on će obrađivati srca bližnjih da posije dobro Sjeme, koje donosi plod kada dođe vrijeme berbe. Duhovni razvoj mora biti potican, zato sam Ja vama ljudima pridružio duhovne vođe, koji vam u Moje Ime donose Evanđelje, Koje vam objavljuje Moju Riječ, Koja je za vaša srca, za vaše polje života Izvor iz kojeg teče Živa Voda, bez Koje ne može donijeti plod. I trebat će puno rada, jer su ljudska srca često poput kamenitog tla, koje prvo mora biti obrađeno, kako bi moglo primiti sjeme. Opet, neki su primili loše sjeme i prvo moraju biti očišćeni od korova. Oni su doduše primili duhovno dobro, ali ne u skladu s potpunom Istinom, i moraju biti podučeni, tako da se odreknu pogrešnog (lažnog) i zamjene ga s ispravnim znanjem. A ovo je posao kojeg Meni predane sluge moraju obavljati… boriti se protiv lažnih doktrina (pogrešnih učenja), da bi tome suprotstavili Čistu Istinu. Ovo je zadatak (nalog) kojeg Ja postavljam onima koji su Mi predani i žele biti aktivni prema Mojoj volji, koje Ja stoga izgrađujem kao prave učitelje, koji trebaju upravljati službom. To zahtijeva veliku Ljubav prema bližnjima, i duboku vjeru, ali za sobom povlači i najbogatiji blagoslov, jer to donosi izbavljenje mnogim dušama, koje u svome neznanju (pri)stupaju u svjetlo, vođeni od Mojih slugu, koje sam Ja Osobno pridružio vama ljudima. Njihova Misija je važna, i otuda je i blagoslovljena od Mene, jer oni rade u Moje Ime, oni rade za Mene i Moje kraljevstvo.

AMEN

Spread the Truth