Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4672 (Duša sazrijeva kroz patnju…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4672, 18 Lipanj 1949

DUŠA SAZRIJEVA KROZ PATNJU…

Što služi dobrobiti/blagodati vaše duše (ili ‘ono što vam donosi duševne koristi’) u vašem (ili ‘za vrijeme vašeg’) ovo-zemaljskom životu je bilo pred-viđeno (još) od vječnosti, i stoga sve što vam se događa/što ste doživjeli, bilo teško i ne-veselo, (bilo) radosno ili uzvisujuće/ushićujuće, možete gledati/smatrati kao od Mene nametnuto (ili ‘gledajte na sve to kao da sam vam Ja to nametnuo’), što služi samo/jedino razvoju (ili ‘sazrijevanju’) vaše duše. Ako sa ovog stajališta promatrate vaš životni put, onda vas ništa neće mučiti, opterećivati ili plašiti, jer sve (što vam se događa) je za vaše dobro (ili ‘za vas najbolje’). Mogli bi sazrijevati sa svakim doživljajem, i iz svega možete izvući dobrobit za vašu dušu, samo ako Me uvijek priznajete/priznate kao Onoga Koji je dozvolio da vam se to dogodi, i ostanete povezani sa Mnom, tako što ćete neprestano usmjeravati vaš pogled u visine, prema vašem Ocu, Koji vas želi učiniti Svojom djecom na ovoj Zemlji. Strah i briga nestaju ako ih predate Meni, da vam mogu pomoći. Nikada niste usamljeni/sami, ako dopustite da budem uz vas, što će reći, ako ne želite biti sami, ako Me nikad ne isključite iz svoga života, ako Mi u potpunosti predate vaše misli, vašu volju i vaše akcije kako bi djelovao za vas, kako bi vas usmjeravao i kako biste tada bili samo izvršioci Moje volje.

Kako bi samo vaš život na ovoj Zemlji mogao biti oslobođen briga i muka samo ako bi neprestano hodali sa Mnom. Ali tako često se svijet ‘ugura’, odvajajući vas od Mene, svijet vam je uvijek ispred očiju a Mene stavljate na drugo mjesto, čak i kada želite pripadati Meni. Svijet vam je isuviše važan a pošto vas okružuje vi ne uviđate njegovu ništavnost. Međutim, čim Me budete cijenili/vrednovali više od svijeta, čim Me postavite ispred svega ostaloga onda vas svijet više neće gnjaviti, niti uznemiravati i neće vam biti teško svladati ga i postati gospodar nad svime što vam (svijet) bude nudio.

Probajte, pustite Meni da se brinem za vas i u potpunoj vjeri se predajte Mojoj zaštiti i brizi, ispunjavajte najprije vaše obaveze prema Meni, što znači, živite prema Mojoj riječi, radite marljivo za Mene i Moje Kraljevstvo objavljujući/proglašavajući istovremeno Moju volju vašem bližnjem (ili ‘vašim bližnjima’), ukazujući im neprestano koja je njihova istinska sudbina (ili ‘ono za što su stvoreni/koji je smisao njihova života’), potičući ih da rade na svojim dušama, donoseći im ono što ste primili od Mene, Moju Riječ, koja im ukazuje gdje i dalje hodaju u mraku. Skrenite pažnju vaših bližnjih na to da Ja vodim sudbine svih ljudi, i da se ništa ne dogodi čovjeku bez smisla/namjere/značaja i svrhe, te da je svrha svih događanja uzvišeni duhovni razvoj, i da je sve podnošljivo ako Mi se čovjek obrati za pomoć priznavajući Me za Upravljača i Stvoritelja od Vječnosti, te Me kao Oca zamoli za Moju Očinsku brigu/skrb.

Upozorite ih da Me ne zaborave zbog svijeta, i tada će ovo-zemaljski put svakog pojedinog čovjeka biti lak a njihove duše će imati/izvući (velike) koristi iz (svega što im se događalo za) njihova zemaljskoga života. Razvoj (ili ‘usavršavanje’) vaše duše je Moja jedina svrha kada morate prolaziti kroz patnju. Ali vi te patnje možete sami olakšati (ili ‘učiniti podnošljivima’) ako slušate (ili ‘obraćate pažnju’) na Moju Riječ i ako Mi dopustite da uvijek idem uz vas. Jer Ja sam vaš Otac i za Svoju djecu želim samo ono što je najbolje.

AMEN

Spread the Truth