Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4665 (Svijet želi vidjeti čudesa a ne vidi najveće čudo od svih…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4665, 11 Lipanj 1949

SVIJET ŽELI VIDJETI ČUDESA A NE VIDI NAJVEĆE ČUDO OD SVIH…

Vama izgleda čudnovatim da se Ja ne pojavljujem u velikoj slavi, da Moje prisustvo ne obznanjujem kroz opčaravajuće neobične pojave, nego jednostavno i bez raskoši Sebe samo izražavam kroz Moju Riječ gdje Sam sposoban biti prisutan. Svijet želi vidjeti čudesa ali Moji Vlastiti vide čudesa svugdje i prema tome će Me također prepoznati u običnoj odjeći. Oni osjećaju Moj Duh koji daje dokaz o sebi da to nije obmanjujuće svjetlo, nego on širi nježno ipak blistavo svjetlo koje zrači iz srca, gdje Ja Osobno mogu boraviti. Svijet želi vidjeti čudesa i podbacuje vidjeti najveće čudo od svih…

Jer nije li čudo da vi možete čuti Glas Božji, da vam Ja Osobno mogu govoriti kao što Otac govori njegovoj djeci? Nije li čudo da Ja Osobno odgovaram pitanja koja se javljaju u umnoj osobi i koja je on unatoč tome nesposoban odgovoriti sam? Nije li čudo da vi sami imate učitelja unutar vas Koji vas podučava u najčišćoj Istini i podaruje vam mudrost? Vi, koji tražite Boga na udaljenosti, nećete nikada biti sposobni dokučiti ovo čudo i prema tome ćete biti nesposobni vjerovati, jer vi ne dozvoljavate Moje djelovanje unutar vas i time vam Ja isto tako ne mogu Sebe obznaniti. Ipak Moji Vlastiti, koji su uspostavili odnos sa Mnom kroz njihove misli, koji Me uvijek osjećaju blizu njih, su impresionirani od strane čuda, premda čudo sebe drži sakrivenim od njih, to jest, oni ne mogu shvatiti potpuni opseg njihova iskustva. Jer oni trebaju ostati otvorena uma u njihovom odnosu sa Mnom, tako da Mi govore i preporuče se kao prijatelju i bratu bez ikakva osjećaja pretjerana divljenja. I prema tome Ja Sam im bliže nego oni koji Me žele ugledati razumski a ipak Me nikada neće biti sposobni pronaći.

Ali Ja ću se također nekima prikazati na očigledan način, i oni će onda biti sposobni svjedočiti o Meni i prikazati Me kao doista postojećeg, i kroz njihovu vjeru oni će također pomoći osnažiti vjeru onih koji su i  dalje slabi ali ne bez vjere. Moje Riječi će govoriti same za sebe i dati dokaz o Meni svijetu. Supstanca Riječi dostavljene od gore na Zemlju je daleko veće čudo nego ijedan izvanredan proces kojeg bi ljudi željeli doživjeti kao ‘dokaz o Bogu’. Moje sluge na Zemlji koji ostaju nenapadni i primaju Moju Riječ bez transa, koji ju jednako nenapadno predaju dalje iznova kao što su je primili od Mene, nisu afektirani nikakvim unutarnjim uzbuđenjem, ipak njihove duše doživljavaju milosrdan, neobičan događaj i biti će prosvjetljeni, čak ako je ljudsko biće kao takvo toga nesvjesno. Ja znam zašto Moje sluge moraju imati ovu prividnu neosjetljivost i time je to također Moje djelo, ne kako bi naškodilo već donijelo dobrobit duši. I prema tome ne dozvolite takvim mislima da umanje vrijednost poruka nego znajte da Sam prisustan sa vama Osobno kada vi čujete Moj glas, i da je ovo Moje prisustvo doista najveće od čudesa koje, međutim, jedino nekolicina ljudi vjeruje ili doživljavaju svjesno. Jer svijet želi promatrati i biti u strahopoštovanju ali ne u tišini slušati i biti zahvalan za svako istinsko tajno otkrovenje koje dostavljanje Moje Riječi odgore predstavlja ljudima.

AMEN

Spread the Truth