Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4655 (“Što je Bog spojio čovjek neka ne rastavlja…” Veze blagoslovljene od strane Boga…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4655, 1 Lipanj 1949

ŠTO JE BOG SPOJIO ČOVJEK NEKA NE RASTAVLJA…” VEZE BLAGOSLOVLJENE OD STRANE BOGA….

(Matej 19:6)

Što je Bog spojio, čovjek ne bi trebao rastavljati. Dakle, ono što Sam Ja blagoslovio, mora biti nerazdvojno spojeno do u vječnost. A po čemu je prepoznatljiv Moj blagoslov? Ovo-svjetska veza ne jamči Moju potpunu suglasnost, nego mora biti očigledna i duhovna skladnost ako ljudi žele dobiti  i uživati Moj blagoslov.

Ljudi koji su duhovno različiti, koji nemaju iste duhovne težnje, mogu doduše isto tako ulaziti u veze, koje su onda svjetski opravdane, ali takve veze ne mogu se smatrati vezama koje Sam Ja ‘povezao’, pa čak i ako se vjeruje da se ceremonijama i religioznim nastupima ispunjavaju svi uvjeti koji bi osigurali Moj blagoslov. Ja doduše smatram (priznajem) tu vezu sklopljenom i nikada ne pozdravljam razvod no, Božanski blagoslov ne dajem tek tako, i rezerviram ga samo za one koji pred Mene stupe u molitvi, one koji zajednički žele ići svojim životnim putem sa jednakom željom za usavršavanjem, za sazrijevanjem duše, i sa istom ljubavlju prema Meni, Koji jesam njihov cilj na ovoj Zemlji, Čije zapovjedi žele vršiti.

Prema tome, mnogi brakovi mogu se doduše smatrati sklopljenima, ali je malo onih koji su blagoslovljeni od strane Mene. Da bi preda-Mnom zauvijek bili spojeni, Ja pred volju oba partnera stavljam zahtjeve: da jedno drugome žele pripadati u vremenu i u vječnosti, da jedno drugome žele biti potpora, da dakle jedno drugo žele nesebično voljeti, i da motivirani željom za vezom ulaze u brak koji se ne sastoji u vanjskim formalnostima, nego u iskrenoj tjelesnoj i duhovnoj zajednici.

Težnja za vezom biti će utoliko veća ukoliko je dublji duhovni sklad duša, koji se dakle očituje u skladnosti razmišljanja i postupaka, riječi i (raz)govora, koji Mene imaju za sadržaj, što dakle svjedoči o duhovnom zajedništvu. Oni su znači od Mene pred-određeni za duhovnu suradnju, tako da mogu biti potpuno sigurni u Moj blagoslov ako Mi se prepuste na duhovnu suradnju. (taj) blagoslov će biti lako prepoznatljiv na takvim ljudima koji skupa rade za Mene i Moje kraljevstvo, pošto neće trpjeti oskudicu, biti će potpuno zaštićeni, kako duhovno tako i tjelesno (zemaljski), i naravno da ću biti uz njih u svakoj nedaći i opasnosti. 

Ali takva jedna veza ne smije se razrješivati, čak iako se to svjetski ne može ovlastiti, znači čak ako se nju ovo-svjetski može skroz lako razriješiti… Jer ono što Ja spojim, čovjek ne treba rastavljati… Da li znate zašto Sam vas spojio, dakle zašto Sam dopustio da vam se staze ukrste time što Sam vam omogućio da se pronađete i da bude prepoznatljiva (vaša) duhovna skladnost? Tako da se ne smijete svojevoljno rastavljati, time biste si uskratili Moj blagoslov, kad vas Ja ne bih sprječavao da do toga dođe. 

Do rastave smije doći jedino ako vas Ja zbog vaše duševne dobrobiti rastavim, ako, kako ne bi bila ugrožena duhovna dobrobit, svakog od vas (dvoje) uzmem pod Svoju zaštitu, sve dok nastaju duhovne razlike, ako dakle više nema skladnosti, čime više ne bi moglo biti duhovne suradnje. Ali ni tada ta veza nije razriješena, jer što Ja spojim, nikada ne  može biti rastavljeno od strane ljudi, i Moj blagoslov počiva na svakoj vezi koja je bila sklopljena u duhovnom stremljenju i koja je imala Moju suglasnost. 

AMEN

Spread the Truth