Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4649 (“Neću vas ostaviti kao siročad…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4649, 24 Svibanj 1949

„NEĆU VAS OSTAVITI KAO SIROČAD…“

(Ivan 14)

„Neću vas ostaviti kao siročad…“ Ja želim biti vaš Otac, Kojemu možete doći u svakoj nevolji tijela i duše… Ja želim stajati uz vas savjetujući vas i pomažući… Želim preuzeti svu brigu za vas, za vaše tijelo i vašu dušu; Ja želim voditi sve vaše korake… Ja želim uvijek biti s vama, tako da nikad ne budete sami i nikad ne utvarate da ste napušteni… Ne želim vas ostaviti kao siročad… Mislite na ovu Moju Riječ. Možete li možda imati neko više ohrabrujuće jamstvo za vaš životni put? Ne trebaju li sa vas otpasti sve zebnje i brige, ako vi mislite na ove Riječi, ako ste uvijek sigurni u Moju zaštitu i Moju Ljubav? Štogod vam želi prići, vi se ne trebate nimalo bojati, u sigurnosti da nijedan teret ne leži jedino na vama, nego vam ga Ja pomažem nositi ili vam ga potpuno uklanjam, ako je to dobro za vas. Mora vam biti dovoljna Moja Riječ i ako Mi donesete u susret cijelu vašu djetinju Ljubav, ispunit će vas također vjera čvrsta kao stijena, i onda se više nećete osjećati kao siročad i ostavljeni, onda ćete imati svjesnost Moga prisustva, i bit ćete potpuno bez brige. I onda ćete Me vi također moći čuti kroz glas Duha, jer jednom kada Sam vam prisutan i kada ste toga svjesni, Ja Se i očitujem, i uho Ljubavi će Me čuti… Bit ćete blaženi, kada primite Moju Riječ, onda ćete se osjećati kao Moja djeca, s kojima Otac priča pun Ljubavi, i znat ćete, da ste vi onda slobodni od svake brige, jer tamo gdje Sam Ja i kao Otac brinem za vas, potpuno se možete prepustiti Meni, i baviti se samo vama samima, odnosno, vršiti rad na vašoj duši… Vi možete svu snagu upotrijebiti za djelatnu Ljubav prema bližnjemu, za duhovni rad, i za aktivnost za Mene i Moje Kraljevstvo u Moje Ime, onda će se sve zemaljsko za vas urediti samo od sebe, jer sam Ja Koji nevidljiv hodam pored vas, i Koji čini za vas što na vama počiva. Samo to vjerujte, ne sumnjajte i znajte da se svako Moje obećanje ispunja, ako ste vi prije ispunili uvjete koje sam vezao za njega. I tako Ja tražim jedino vašu istinsku djetinju Ljubav, da vas, kao Otac, uzmem u Moju posebnu zaštitu, da vas opskrbim kao Moju pravu djecu, tako da možete prevaliti vaš zemaljski put slobodni od svake brige. Ja zahtijevam vjeru u Mene i Ljubav prema Meni, i vi ćete uistinu osjetiti Moju Očinsku skrb, i stalno biti svjesni Moje prisutnosti, jer vas neću ostaviti kao siročad, želim doći k vama i nastaniti se u vama, tako da vi čujete Moj glas i ostanete stalno sjedinjeni sa Mnom.

AMEN

Spread the Truth