Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4643 (Vjerska borba… Snaga Isusova imena… Dolazak Gospoda…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4643, 18 Svibanj 1949

VJERSKA BORBA… SNAGA ISUSOVA IMENA… DOLAZAK GOSPODA…

Poradi Moga imena ćete morati patiti. Svi oni koji Me priznaju pred svijetom će biti podređeni strašnim prijetnjama i mukama, jer biti će ljudski cilj izbrisati/iskorijeniti Moje ime, potisnuti (u smislu, ‘spriječiti da bude obznanjeno’) znanje o Mojem životu na Zemlji i djelu Spasenja, sa ciljem da bi ljudi izgubili vjeru u njega. Međutim, oni će se susresti sa nepopustljivim otporom od strane ljudi koji ustaju za Mene i Moje ime i glasno Me ispovijedaju pred svijetom. Onda će se oštra podjela formirati između svih onih koji i dalje vjeruju i onih koji Me niječu, i Moje malo stado će morati iskoračiti ako Mene želi zastupati, i to će biti početak patnje za one koji će Mi ostati vjerni do kraja. Jer kojagod opakost može biti učinjena Mojim Vlastitima biti će učinjena, i Moji Vlastiti se sa time nikada ne bi mogli nositi da nisu bili osnaženi od strane Mene kao nagrada za njihovu dobru volju. Vi ćete morati sebe dokazati, jer gruba će se borba voditi naračun vjere. Ali čim ova borba započne vi ćete znati kako je to posljednji događaj pred kraj, da morate stoga ustrajati ako želite postati blaženo sretni. Nadalje, vi znate da ću vam Ja uvijek biti blizu tijekom ovog vremena i opskrbiti vas sa izvanrednom snagom dok konačno Ja Osobno ne dođem kako bi vas izbavio iz krajnje nevolje. Otud vi znate da će ona trajati jedno kratko vrijeme, jer Sam vam obećao kako ću skratiti dane (Matej 24:22) tako da ćete postati blaženi. I ovo znanje, čvrsta i nepokolebljiva vjera u njega, će vas učiniti snažnima i imunima, i otrpjet ćete sve poteškoće sa takvom indiferentnošću i hrabrošću da ću Ja nagraditi činjenicu da morate trpjeti poradi Moga imena a ipak ostati vjerni Meni. I ako onda pobožno izgovorite Moje ime ono/to će imati jedan nevjerojatno snažeći učinak. To će učiniti da shvatite kako vi doista znate Istinu i, sa potpunim uvjerenjem, ispovijedajte Me pred svijetom čak više i ponizno prihvatite sve što vam naprave ljudi, koji su u službi onoga koji, kao Moj neprijatelj, želi odgurnuti od Mene. Uistinu, vi ćete patiti ali unatoč time biti pobjedonosni, i vaša nagrada se neće zakazati materijalizirati.

AMEN

Spread the Truth