Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4641 (Duhovno nanovo-rođenje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4641, 16 Svibanj 1949

DUHOVNO NANOVO-ROĐENJE…

Odlučujući trenutak u zemaljskom životu je naklonost volje spram Boga, jer od ovog trenutka nadalje duša se počinje mijenjati, to je učinkovito prekretnica, početak povratka Bogu jednom otpalog duha. Što se skorije ovo svjesno upravljanje volje dogodi u životu ljudskog bića, veće savršenstvo on može postići prije nego umre; međutim, također je moguće postići viši stupanj zrelosti unutar kratkog perioda vremena ako ljudsko biće shvati u daleko kasnije vrijeme da on, kao Božja živa tvorevina, treba stremiti spram sjedinjenja sa Njime. U tom slučaju on može težiti za promjenom njegove duše sa jednom pojačanom voljom te i dalje jednako u potpunosti sazrijeti. I tako će svako zbivanje u ljudskom životu jedino uvijek biti razlog za promjenu volje, ali jednom kada potonja krene u ispravnom pravcu duša više nije u opasnosti odskliznuti opet u tamu, jer Bog će ju privući ka Sebi čim je ona obznanila njezinu odluku da Ga dosegne. Ova odluka volje, promišljeno okretanje misli ka Bogu, je učinkovito duhovno nanovo-rođenje ljudskog bića, jer duša ulazi u novi život, ona više ne živi u čisto zemaljsko-materijalnom svijetu nego prodire dublje, ona traga za Istinom i nalazi Ju, budući se Bog Osobno očituje kao vječna Istina time što mentalno utječe na dušu koja čezne za njime… Takva nanovo-rođena duša mora biti njegovana i kultivirana kao nježna presadnica, ona mora biti održavana živom sa najlakšom prehranom i polako okrepljivana i snažena sve dok ne pronađe njezin vlastiti način života i može bez napora putovati stazom višeg razvoja. Promjena volje je čin novog rođenja, ona je pri tom započela hodati stazom koja vodi u vječni život, premda ona i dalje može pružiti mnoge opasnosti i prepreke… svjetovne kušnje i poteškoće… koje unatoč tome mogu biti nadvladane od strane snažne duše. Jedino je pitanje da li će duša primiti ovu nužnu snagu ili da li ona mora gladovati i time će naći stazu uspona teškom.  To je, opet, jedino stvar volje, ali jednom kada volja stremi nagore spram Boga ona će također biti zahvaćena od strane Boga i neprestano pod povoljnim utjecajem, ipak bez da će biti prisiljena. Najučinkovitiji utjecaj je Riječ Božja, koja uključuje snagu i život i hrani nanovo rođenu dušu i pomaže joj sazrijeti (1 Petrova 2:2). Čovjek čija je duša nanovo rođena će također uvijek biti prijemčiv za primanje Božanske Riječi, bilo direktno kroz njezino slušanje ili kroz čitanje Božanskih otkrovenja, ili kroz mentalnu povezanost sa Prvobitnim Izvorom mudrosti, kroz svjesnu povezanost sa Onime Koji je sama Vječna Istina. On će se prilično često povući u samoću, to jest, on će zaći unutar sebe i njegove će misli biti pod utjecajem odgore u ispravnom pravcu… njegova će duša primiti ishranu i porasti u svjetlu i snazi. Ali čovjek čija je duša nanovo rođena će također živjeti u Ljubavi, jer ovo je posljedica ispravno naklonjene volje. I time će on sazrijeti i približiti se savršenstvu, koje je razlog i svrha za njegov život na Zemlji, čim je on sebe dobrovoljno razdvojio od sile koja ga je držala zarobljenim i od koje čovjek mora sebe osloboditi. Međutim, kako bi to učinio on će uvijek imati milost i snagu odgore na njegovu raspolaganju koju će iskoristiti za njegovo duhovno nanovo-rođenje.

AMEN

Spread the Truth